Bulgarien varnar för mobilitetspaketseffekter

”32 timmars väntetid för gränspassage”

Om mobilitetspaketet införs, kan väntetiden vid gränspassagen vid Kalotina bli 32,8 timmar lång och varje år kommer den bulgariska transportsektorn att öka sina växthusgasutsläpp med 0,8 procent. Detta har man räknat ut i en undersökning som lämnats till EU-kommissionen inför den kommande konsekvensanalysen.

Ju närmare målet mobilitetspaketet kommer, desto mer hårdnar motståndet. Den ordinarie veckovilan och kravet på att fordonen ska återvända till registreringslandet var åttonde vecka, spelar fortsatt huvudrollerna. Trots att alla länder i EU har gränsöverskridande transporter, är det framför allt länder i östra Europa som ser kraven som olämpliga och ogenomförbara.

Under bulgariska Union of International Haulers (UIH), samlas transportörer som bedriver internationell trafik. I Politico Pro läser vi att UIH i veckan skickade en uppdaterad undersökning till EU-kommissionen i syfte att varna för effekterna av mobilitetspaketet.

UIH anser att det som framkommit i undersökningen rörande exempelvis landets ekonomi, utsläpp och gränser, måste tas i beaktande när Kommissionen genomför den planerade konsekvensanalysen av mobilitetspaketet.

Enligt undersökningen kommer den del av mobilitetspaketet som fastslår att ett fordon ska återvända till registreringslandet var åttonde vecka, att orsaka stora köer vid Bulgariens gränsövergångar.

Mobilitetspaketets effekt på Bulgariens gränsövergång vid Kalotina, som är den mest använda gränsövergången, skulle enligt undersökningen innebära en tredubbling av antalet lastbilar i området. Beräkningar visar att väntetiden för gränspassage då skulle bli 32,8 timmars.

Beräkningar i undersökningen visade också att det skulle öka växthusgasutsläppen från den Bulgariska transportsektorn med 0,8 procent varje år.

Undersökningen tar även upp infrastrukturen. Förbudet mot att ta den ordinarie veckovilan i lastbilshytten kommer att kosta cirka 119 miljoner euro, delvis på grund av brist på säkra parkeringsplatser. Ungern har samma uppfattning och anser att förbudet inte tar hänsyn till bristen på lämpliga rastplatser med korrekt boende för chaufförerna inom EU.

I ett uttalande från Ungern förra tisdagen inför Rådets omröstning, konstaterade de att en EU-bestämmelse som förbjuder chaufförerna att ta den ordinarie veckovila i hytten inte skulle kunna efterlevas i praktiken varför förslagets måste ifrågasättas.

Uttalandet vann inte gehör hos Rådet som fick ta del av total sex uttalanden från olika länder som framförde invändningar mot mobilitetspaketet.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-13 09:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulgarien EU EU Rådet EU-kommission Kalotina Mobilitetspaket UIH Ungern Växthusgas