Statens vegvesen ger dispens från kör- och vilotider

Statens vegvesen på Myndighet og regelverk, menar att det pågående coronautbrottet utgör en extraordinär omständighet som gör det möjligt att bevilja ett undantag från kör- och vilotidsreglerna. Undantaget gäller transporter av varor relaterade till liv och hälsa.

Undantaget gäller för:
– Livsmedelsindustrin och till den relaterad verksamhet inklusive bränsletransporter
– Råvarutransporter
– Djurfoder och transport av levande djur
– Transport av medicin och medicinsk utrustning
– Distribution av utrustning till sjukhus och andra offentliga institutioner

Dispensen gäller från och med 13 mars 2020 och 30 dagar framåt.

Ingrid Heggebø Lutnæs, avdelningsdirektör på Statens vegvesen.
– Vi utvärderar situationen fortlöpande med avseende på tid och omfattning av undantaget, säger hon. Även om det ges dispens, är det fortsatt viktigt att arbetsgivare gör allt för att tillvarata chaufförernas arbetsvillkor i denna situation.

Det ges inte dispens från reglerna som rör chaufförernas raster.

Statens vegvesen har kommit till slutsatsen att coronaviruset innebär utmaningar för transporter av mat och medicin. Detta kan innebära att transportörer i perioder kan ha svårt att upprätthålla kapacitet och tillgång på chaufförer.

Bristande mat- och medicinleveranser menar man kan få konsekvenser för liv och hälsa varför denna tillfälliga dispens beviljats.

Statens vegvesen beviljar undantag enligt följande:
1) Dispensen gäller från 13 mars 2020 och 30 dagar framåt.

2) Dispensen beviljas enligt förordning (EF) 561/2006 artikel 6 och artikel 8 med följande tillägg:
– Chauffören ska ha minst en reducerad dygnsvila på minst 9 timmar mellan två veckovilor.
– Chauffören ska ha minst en reducerad veckovila varje vecka under hela undantagsperioden

3) Det ges inte dispens från förordning (EF) 561/2006 artikel 7.
– Bestämmelserna om raster måste följas.

För mer information, kontakta Vegdirektoratets press:
0047-902 68 143.

Frågor om kontroll och Statens vegvesens uppföljning av dispensen, kontakta pressen Trafikant: 0047-940 10401.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-13 14:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Dispens Kör- och vilotider Statens Vegvesen