Lidl rullar på biogas i Storköpenhamn

Lidl har lanserat två Scania biogaslastbilar i Köpenhamn för att minska klimat- och miljöpåverkan av distributionen av dagligvaror. Bilarna kommer att köras på komprimerad biogas vilket avsevärt minskar koldioxidutsläppen.

Även partikelutsläppen minskas tack vare den betydligt renare förbränningen i de tysta gasmotorerna. En ny typ av kylenhet bidrar också till ännu bättre miljöegenskaperna hos distributionsbilarna.

De två åkerierna, DMT Transport i Karlslunde och Søholt Transport i Silkeborg, fick nyligen levererat en Scania P 340 distributionslastbil för att köra dagligvaror med för Lidl i Storköpenhamn. Fordonen kommer att köra fast för Lidl och därmed fortsätter den klimatstrategi Lidl anammade redan för fem år sedan.

Genom att köra på biogas istället för naturgas, uppnås en ännu högre CO2-reduktion eftersom biogasen tillverkas av andra råvaror som exempelvis gödsel vilket också innebär mindre utsläpp av metangaser om gödslet istället använts på åkrarna.

Metangas skadar atmosfären 25 gånger mer än CO2 och genom att omvandla uppslamningen till biogas och använda den i transportsektorn, undviks både metangasutsläpp och CO2-utsläpp i atmosfären vilket ger en CO2-reduktion på över 100 procent, står det i pressmeddelandet.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-21 12:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas CO2 Lidl Metangas Scania