Konferensen som ska göra trafiken säkrare i hela världen

Världens ledare inom trafiksäkerhet samlas för att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt skapa en global uppslutning kring en framåtsyftande deklaration med riktlinjer för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030, Stockholm Declaration.

Sverige står som värd för den tredje globala ministerkonferensen 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety 2020 som pågår den 19-20 februari.

I Infrastrukturdepartementets artikel står det att Sverige ligger i framkant när det gäller trafiksäkerhet och flera länder ser Sverige som förebild, skriver Infrastrukturdepartementet på regeringens hemsida.

Nollvisionen/Vision Zero, är känt internationellt och konferensen möjliggör att fler länder ute i världen kan förstå att Nollvisionen är ett framgångskoncept.

Utgångspunkten för Nollvisionen är att man anpassar vägar, gator och fordon efter människans förutsättningar och att ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet.

Globalt stöd för ett brett spektrum av aktörers åtgärder minskar antalet dödsolyckor, skapar säker trafik samtidigt som arbetet med klimat, jämställdhet och demokrati stärks.

Det handlar om både övergripande strategier och beprövad kunskap som riktar sig till stater, multinationella företag och biltillverkare.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-17 11:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturdepartementet Nollvisionen Tomas Eneroth Trafiksäkerhet Vision Zero