EU vill hindra ursprungsdeklaration av drivmedel – Sverige böjer sig, men ger sig inte

I höstas meddelade EU-kommissionen att den kommande svenska ursprungsdeklarationen av drivmedel utgör ett indirekt handelshinder och strider mot EUF-fördraget. Sveriges regering backar nu: den vill inte längre att ursprungslandet ska anges vid pump, utan endast på drivmedelsbolagets webbplats.

Den 9 augusti 2018 beslutade den förra regeringen att ändra drivmedelsförordningen så att drivmedlens klimatpåverkan, råvaror och dessa råvarors ursprungsländer ska deklareras vid pump, gasdispenser eller laddstation. Sverige är det första landet i världen som tagit beslut om sådan konsumentinformation.

I oktober 2019 satte dock EU käppar i hjulet. Då skrev den dåvarande kommissionären för inre marknad och industri Elżbieta Bieńkowska, Polen, ett detaljerat utlåtande som pekar ut deklarationen av ursprungsland som ett indirekt handelshinder. Därmed skulle den strida mot Artikel 34 i EUF-fördraget.

Som motivering anges att konsumenter ofta har fördomar mot utländska varor. Eftersom ursprungsdeklarationen ger svenska bilister möjlighet att välja bort drivmedel från andra länder inom EU eller EES, kommer drivmedel från dessa länder att missgynnas av deklarationen.


En nationell åtgärd som strider mot Artikel 34 i EUF-fördraget kan rättfärdigas om det ligger i allmänhetens intresse, enligt Artikel 36 i samma fördrag.
– Ett drivmedels ursprungsland säger mycket om dess hållbarhet, kommenterar Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Att känna till ursprungslandet ligger helt klart i det allmänna intresse som motiverar den svenska klimat- och ursprungsdeklarationen.

I sitt svar på EU-kommissionens utlåtande tar den svenska regeringen upp ursprungslandets relevans. De väljer ändå att backa: de föreslår nu att ursprungsländerna endast ska anges på leverantörens webbplats. Förordningen förtydligas så att det görs klart att det ska finnas en hänvisning dit på klimat- och råvarudeklarationen vid pump.

Gröna Bilister menar att Sveriges regering på detta vis gömmer sig till hälften bakom EU:s omarbetade förnybartdirektiv. Det anger att biodrivmedlens geografiska ursprung ska offentliggöras på leverantörers eller myndigheters webbplatser. I Sverige föreslås alltså detta gälla alla drivmedel – även de fossila.

Nu väntar den svenska regeringen på EU-kommissionens reaktion på det nya förslaget. Detta innebär att hållbarhetsdeklarationen av drivmedel blir fördröjd. Förordningen skulle ha trätt i kraft den 1 maj 2020. Nu kommer deklarationerna tidigast upp i oktober, enligt Energimyndigheten. De ska också hinna ta fram detaljerade föreskrifter om hur de ska se ut.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-07 09:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel EES EU Gröna Bilister Handelshinder Ursprungsdeklaration