Peter Lundgren (SD) och Johan Danielsson (S) inför finalomröstningen

Svårt för ytterligare ändringsförslag att få majoritet

Tisdagen den 21 januari röstades Mobilitetspaketet igenom och nu återstår den stora finalen. Tisdagens omröstning gick snabbt då det handlade om ”ja” eller ”nej” till de tre delarna. Motståndarna varnar för att fira alltför mycket redan nu, men frågan är om det finns förutsättningar att få majoritet för nya motdrag.

Glädjen var stor efter omröstningen, men de ivrigaste motståndarna varnade. Bland andra Marian-Jean Marinescu från Rumänien som är gruppledare i EPP, ska enligt uppgift ha framhållit att när hela Parlamentet ska rösta, ges det möjlighet att ännu en gång lägga fram ändringsförslag.

Vi frågar Johan Danielsson (S) om motståndarna har fler ”ess i rockärmen”. Överenskommelsen som finns har tagit lång tid att få till stånd och att acceptera nya ändringsförslag, bra eller dåliga, skulle kunna omintetgöra allt arbete, säger han.
– Skulle det i den sista omröstningen komma ändringsförslag är det ur mitt perspektiv och för alla som vill få igenom mobilitetspaketet, viktigt att behålla vår majoritet och rösta ner eventuella nya förslag, säger Johan Danielsson.

Peter Lundgren (SD) menar att de signaler som finns om att diskutera kombidirektivet vidare för att få med en mer grön aspekt, inte helt kan ignoreras. Kan det splittra majoriteten?
– Det finns många politiskt korrekta personer i det här huset och miljöfrågan har seglat upp som något mycket få numera vågar kritisera. Om frågan kommer upp, vågar de då stå upp för att kombidirektivet behöver ligga under cabotagedirektivet eller röstar de för ytterligare diskussioner bara för att inte stämplas som ”klimatförnekare” som vägrar vidta åtgärder, säger han.
Han är oroad över att dagens miljödebatt har lett till att många har slutat lyssna på experter vilket öppnar för att känslor kan vinna över det sunda förnuftet.

Belgien är missnöjt med hur cabotagedelen med cooling off-perioden ser ut och kallar förslaget ”katastrofalt”. Johan Danielsson och Peter Lundgren är överens om att det kommer att behövas mer planering av åkerierna som har gränsöverskridande trafik.
– Transporter i länder som är små till ytan innebär att trafik bedrivs även i grannländerna och det nya i cabotagedirektivet med cooling off-perioden ser de kan komplicera den trafiken när fordonen inte kan cirkulera som tidigare, säger de båda.
Ett ljus i mörkret menar Belgien är att det även omfattar lättlastare.

Begäran om en konsekvensanalys av återvändandekravet och kombitrafiken måste göras innan de nya reglerna kan införas. Kan det fördröja implementeringen?
– I min värld antas mobilitetspaketet i sista omröstningen och då har medlemsstaterna 18 månader på sig att implementera de nya reglerna. Om Komissionen under den tiden vill göra något annat, exempelvis konsekvensanalysen, måste de få majoritet för det inom Komissionen och presentera förslaget som ska antas av lagstiftarna. Jag ser inte att det går att få en majoritet för det, avrundar en optimistisk Johan Danielsson.

Återvändandekravet har mött hårt motstånd sett ur ett miljöperspektiv. Peter Lundgren håller inte med och tycker istället att det är bra både för miljön och trafiksäkerheten. Fordonen behöver exempelvis ordentlig översyn med jämna mellanrum – på verkstad. Inte utmed vägarna.

Det har framhållits att återvändandet kommer att öka antalet tommil. Peter Lundgren protesterar igen och pekar på att fordonen inte sällan kommer från länder som importerar mycket.
– Cabotagetrafik är något tillfälligt i en internationell transport som börjar och slutar i etableringslandet. Inte något som ska möjliggöra att fordon konstant rullar runt mellan andra länder. Om transportledarna i fordonens hemländer inte klarar att hitta returlaster, bör man inrikta sig på att skaffa nya transportledare som klarar sitt jobb, avrundar Peter Lundgren.

Den sista röstningen i hela Parlamentet väntas ske under maj/juni.