Dagligvaruleverantörer antar Transportutmaningen

21 företag i Dagligvaruleverantörernas Förbund, DLF, antar nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning och siktar på fossilfria inrikes transporter senast år 2025.

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att öka tempot i omställningen driver Fossilfritt Sverige Transportutmaningen där företag, kommuner och regioner uppmanas att sätta mål för när deras transporter ska vara fossilfria. Utmaningen gäller både de transporter organisationen utför själv och de transporter man köper upp.

Dagligvaruleverantörerna har många egna transporter men det är framför allt genom att ställa krav på de transporter de köper in som de har möjlighet att påverka hela transportbranschen. DLF har ett eget transportinitiativ för sina medlemmar och det är 21 företag ur detta som nu antagit Transportutmaningen.

De lyfter tillsammans med Fossilfritt Sverige idag också fram fem krav på regeringen, i en debattartikel i Dagens Industri, för att göra det gynnsamt för de företag som vill gå före och driva utvecklingen mot fossilfria transporter.

Artikelförfattarna vill att regeringen ska:
– Verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020.
– Skapa långsiktiga spelregler för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle från åkrar och skog, genom att höja ambitionen i reduktionsplikten i nivå med vad Energimyndigheten föreslår.
– Stimulera och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen såsom vätgas, biogas och andra produkter
– Lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell laddinfrastruktur för lastbilar kan påbörjas snarast.
– Införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastning mellan järnväg, sjöfart och lastbil. Det skulle ge ett effektivare och konkurrenskraftigare godstransportsystem.

DLF-företag som antar transportutmaningen:
Arla Foods Arvid Nordquist
Coca-Cola European Partners Sverige Fazer Sweden
Guldfågeln Henkel Norden
HKScan Sweden Melitta Nordic
Midsona Sverige Nestlé
Orkla Care Sverige Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Orkla Foods Sverige Polarbröd
Pågen Santa Maria
SIA Glass Skånemejerier
Spendrups Bryggeri Svegro
Unilever Sverige
Arvid Nordquist
Fazer Sweden
Henkel Norden
Melitta Nordic
Nestlé
Orkla Confectionary & Snacks Sverige
Polarbröd
Santa Maria
Skånemejerier
Svegro

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-23 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Coca-Cola DLF Fossilfritt Guldfågeln HKScan Laddinfrastruktur Nestlé Pågen Polarbröd Santa Maria Skånemejerier