Catarina Barketorp ska utreda effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för utredningen effektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

I utredningen ska Catarina Barketorp bland annat genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.

Utredningen ska, som vi tidigare har skrivit om, även rendera i förslag om hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten.

Vidare ska man i utredningen analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas.


Utredningen ska också
ge svar på om det går att införa så kallade ”trafiksäkerhetskontrollanter”. Dessa ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.

Utöver ovanstående vill man även utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.

Catarina Barketorp är sedan 2015 lagman på Uppsala tingsrätt och har innan dess bland annat arbetat som chefsrådman på Södertörn och Solna tingsrätt. Hon har även arbetat på domstolsverket och i Regeringskansliet.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-11 10:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagemiljonerna Kontroll Politik Tomas Eneroth Trafikpolisen Utredningar