Wibax terminal i Malmö ”ombyggd och klar”

Efter mångmiljonsatsning för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå är Wibax terminal i Malmö ombyggd och klar.
- Nu är vi är redo för en stark etablering i södra Sverige, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group

Wibax köpte terminalen i Malmö för fem år sedan, 2014. Efter en översyn och inventering av verksamheten tog en lång process med ansökningar om miljötillstånd för nya produkter vid.

Därefter påbörjades omfattande ombyggnationer för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå. Wibax har investerat totalt 26 miljoner kronor på uppgraderingen som förutom invallningen även omfattar ett nytt värmesystem, invändig målning för att undvika korrosion, isolering av vissa cisterner samt en ny säkrare utlastning.
– Med denna investering har vi ytterligare stärkt säkerhetsnivån på terminalen i Malmö, säger Anders Skoog, driftschef på Wibax terminaler.

Wibax menar att Malmöterminalen är strategiskt belägen för leveranser till både sydligaste Sverige och Danmark liksom för import av olika produkter från övriga Europa. Terminalen är Wibax sydligaste och en viktig knutpunkt längst ner i landet som stärker företagets verksamhet i Öresundsområdet.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Terminalen i Malmö har en yta på 18 000 m² och består av cisterner med en total lagringskapacitet på 13 300 m³. Här, förklarar man, finns goda förutsättningar att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Genom etableringen stärks den totala lagrings- och logistikkapaciteten.
– Med Malmöterminalen täcker vi nu hela Sverige och vi ser nya marknader här när det gäller både kemikalier och biooljor. Det känns kul att vi nu kan göra en rejäl satsning med egna produkter i Malmö och södra Sverige säger, säger Jonas Wiklund, vd på Wibax Group.

Wibax har idag totalt åtta terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige, samt en i Finland. Terminalerna håller mycket hög standard, med höga krav på säkerhet. Bland annat finns en tydlig strategi att satsa på invallningar, vilket vid en eventuell olycka skyddar mot läckage och förhindrar spridning till omgivningen.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Allt enligt ett pressmeddelande från företaget.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-15 10:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Malmö Wibax