Therkelsen fick betala 3,2 miljoner för att lösa ut fyra beslagtagna dragbilar

Danska Tungvognscenter Öst genomförde i början av oktober, tillsammans med de övriga tungvognsenheterna i Sydøstjyllands Politi och Nordjyllands Politi ett större tillslag mot det danskägda åkeriet H.P. Therkelsen. I samband med razzian grep polisen fem personer misstänkta för att ha förfalskat handlingar i syfte att dölja otillåten cabotagetrafik med företagets utlandsregistrerade dragbilar.

Totalt beslagtog polisen fyra av åkeriets tyskregistrerade lastbilar vid tillslaget. Alltså fordon som ägs av åkeriets tyska dotterbolag, H.P. Therkelsen GmbH.
– Vi har verkställt den här razzian för att sätta stopp för lagöverträdelser i transportbranschen. Det ska råda lika villkor och ordnade förhållanden i verksamheter som bedriver transporter och om någon enskild företagare lever gott på att lura systemet så ska de stoppas och ställas till svars för sina handlingar, sade poliskommissarie Henrik Fobian vid Midt- og Vestsjællands Politi efter razzian och tillade att polisen har stort fokus på otillåtet cabotage.

Polisen har därefter gjort ett omfattande utredningsarbete där man har kartlagt de fyra fordonens rörelser genom att bland annat kontrollera färdskrivare och uppgifter från de automatiska nummerplåtsavläsarna vid gränsövergångarna, där varje passage registreras.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Likaså har man gått igenom
frakthandlingar och åkeriets trafikledningssystem för perioden mellan den 1 augusti och den 8 oktober i år. Bland annat har polisen beslagtagit dokument hos det danska företaget H.P. Therkelsen med huvudkontor i Padborg.

Resultatet av förundersökningen pekar på ett mycket omfattande cabotagefusk, enligt polisen.

H.P. Therkelsen GmbH har nu fått tillbaka de beslagtagna fordonen, detta efter att ha erlagt 2,1 miljoner danska kronor som deposition (drygt 3,2 miljoner svenska), vilket ger en indikation om hur stora böter som troligtvis väntar verksamheten när domen faller.

Trots den höga summan, har det danska rättsväsendet ändå varit ”snälla” mot åkeriet. Normalt sett kostar ett enda otillåtet cabotage 35 000 danska kronor. Böterna grundar sig på att de fyra fordonen, för de första 10 cabotagetransporterna har fått betala det beloppet. För de efterföljande har man tagit ut ett belopp om 10 000 kronor per överträdelse enligt den rättsutskrift som Proffs har tagit del av.

Ärendet är fortfarande under utredning och Proffs återkommer så snart rätten har meddelat domen mot åkeriet.

Läs mer om Therkelsen-ärendet

Foto: H. P. Therkelsen A/S, LinkedIn

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-30 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage H. P. Therkelsen A/S Transportfusket Tungvogncenter Tungvognscenter Öst Tungvognscenter Syd