Speditör tar Transscandinavian i försvar: ”Er artikel stämmer inte”

PROFFS: ”Sannolikt att någon försöker vilseleda dem”

I två tidigare artiklar har Proffs skrivit om Transscandinavian AB, Transscandinavian Carriers AB och Transscandinavian Logistics AB som under de senaste sex åren hittills har fått betala sammanlagt 836 000 i sanktionsavgifter. Speditören Ntex, som har ett samarbete med nyss nämnda bolag, menar dock att tidningen Proffs har fel, något som Ntex säger att både åkeriet och Transportstyrelsen har bekräftat.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

När Proffs kontaktar speditören Ntex, som har ett samarbete med Transscandinavian-bolagen, förklarar företagets vd, Thomas Ström, att man gör årliga utvärderingar av sina underleverantörer, men hur dessa kontroller går till vill han inte berätta. Han menar vidare att Proffs artikel inte är med sanningen överensstämmande.
– De bötesbelopp du hänvisar till i din artikel har vi både från åkeriet och Transportstyrelsen fått bekräftat att de inte stämmer, förklarar Thomas Ström i ett mejl till Proffs.

Han tillägger att både åkeriet och delar av Ntex personal har genomgått utbildning för att följa upp och kontrollera kör- och vilotider.
– Detta gör vi naturligtvis för att vi ska följa de lagar och regler som finns, förklarar Thomas Ström.

I ett senare mejl skriver han att han vill ”påpeka att en anmälan till berörd myndighet inte alltid är korrekt och därför ofta avskrivs.”.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Trots att Transportstyrelsen
inför våra tidigare artiklar har tittat på de summor som vi nämner och bekräftat att de stämmer, kontaktar vi återigen myndigheten för att dubbelkolla det vi publicerat. Ännu en gång säger man att tidningens uppgifter är rätt.
– Vi fakturerar vid laga kraft. Om något beslut överklagas så väntar vi på att en dom vunnit laga kraft. De beslut ni har sammanställt är samtliga lagakraftvunna beslut och som dessutom har betalats, förklarar Transportstyrelsen i ett mejl till tidningen.

Tidningen Proffs chefredaktör Göran Rosengren har under det redaktionella arbetet haft en tät kontakt med Transportstyrelsen.
– Om det nu inte är Thomas Ström som missförstått Transportstyrelsen, är det högst sannolikt att någon försöker vilseleda honom och Ntex. Den här branschen är för liten för att vi på Proffs ska skriva artiklar som inte bygger på fakta, då överlever man inte som tidning helt enkelt, säger han.

Thomas Ström berättar att man tillsammans med berört åkeri har ”tittat på Transportstyrelsens anmärkningar och gjort förändringar för att undvika detta i framtiden.”.

Det som Ström kallar ”anmärkningar” är, som tidningen uppfattar det, det som hittills har kostat de olika Transscandinavian-bolagen 836 000 kronor och som eventuellt snart kan komma att kosta ytterligare 155 000 om Transportstyrelsen beslutar sig för att utkräva det belopp som polisen räknat samman i den rapport som Proffs har tagit del av. Ett krav som grundar sig på ett polisärende från den 29 september i år där en av åkeriets chaufförer bland annat ertappades med att köra med dubbla förarkort.

Föraren, som har erkänt gärningen, drog vid det aktuella tillfället en trailer som tillhör Ntex.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]