Nyregistreringar av tunga lastbilar ner 21 procent i oktober

Under oktober 2019 nyregistrerades 30 493 personbilar. Det är en ökning med 26,4 procent jämfört med oktober förra året. Totalt noteras en tioprocentig ökning av lastbilsregistreringarna, trots att lastbilar över 3,5 ton står för en rejäl minskning. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i oktober 12,8 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 29,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,5 procent jämfört med oktober föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 29 804 av årsmodell 2017 eller senare och 689 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 30 892 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 399 fordon.

Drygt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.


De totala lastbilsregistreringarna
uppgick till 4 669 under oktober, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med oktober året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 985, en ökning med 18 procent.

Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 684. Det var en minskning med knappt 21 procent jämfört med oktober 2018.

Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 94 540. Det är en minskning med 21,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 21,1 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 14,3 procent under samma period 2018.

Foto: Dan Boman, Scania, arkivbild

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-04 09:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Nyregistrering Statistik Trafikanalys Tunga fordon