Nu flyter lastbilstrafiken i Trelleborgs hamn

I ett projekt tillsammans med Hogia har Trelleborgs Hamn infört en helautomatisk gate-in lösning för den befintliga hamninfarten. Den nya lösningen innebär att lastbilen är i rörelse under hela inpasseringen utan att behöva stanna för att visa biljett, vilket skapar ett konstant flöde och effektiviserar inpasseringen och något som får positiva effekter på både miljö och trafiksäkerhet.

‒ Vi vill framtidssäkra verksamheten och fortsätta vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, samtidigt som vi levererar en bra upplevelse för våra kunder och våra kunders kunder, berättar Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn AB.

Trelleborgs Hamn behövde hitta ett sätt att hantera ökade volymer av transporter på ett effektivare sätt. Ytan vid gate-stationerna är begränsad och det blir ofta köer utanför av lastbilar som står i vägen och stoppar upp trafik, vilket resulterar i ökat utsläpp vid tomgångskörning.

Med en automatiserad gate-in-lösning vill hamnen göra inpasseringen smidigare och snabbare för sina kunder, vilket ger positiva effekter både på miljön och trafiksäkerheten runt gaten.

Lastbilen är i rörelse under hela processen, vilket skapar ett konstant flöde och inpasseringen effektiviseras. Tidigare fick chauffören stanna vid gaten, välja språk och sedan läsa in sin biljett. Det tog minst 30 sekunder och den nya automatiska inpasseringen tar under tio sekunder.

Trelleborgs Hamn har därmed effektiviserat tiden det tar för inpassering vid gate-in med minst 66 procent vilket blir en rejäl tidsvinst sammantaget eftersom det varje dag passerar drygt 2 100 lastbilar genom Trelleborgs Hamn.
‒ Det är viktigt för vår fortsatta expansion, säger Jörgen Nilsson.

Hela inpasseringsprocessen är automatiserad och sker i realtid. Cirka 20 meter från gaten läser en kamera automatiskt av lastbilens registreringsskylt. Informationen skickas till Hogias terminalsystem, TOS, där informationen valideras av ett regelverk som Trelleborgs Hamn har bestämt.

Det finns en rad olika regler som ska vara uppfyllda för godkänd inpassering, exempelvis måste bokningen med lastbilens registreringsnummer finnas i systemet och lastbilen får inte vara för tidig eller sen. Om informationen stämmer överens med regelverket godkänner systemet inpasseringen.

En kod skickas från terminalsystemet till gatesystemet, som öppnar bommen för inpassering. Lastbilen som fortsatt rullar kan passera utan stopp.
‒ Vi har under flera år jobbat tillsammans med Trelleborgs Hamn för att digitalisera deras gate-in process. Idag är processen helt automatiserad och det är Hogias standardiserade API som möjliggör valideringen, säger Helena Svedlund, bolagschef på Hogia Logistics Systems AB.

För åkeribranschen är Hogia ett välkänt företag bland annat för sina ekonomiprogram och branschspecifika fleet managementlösningar.

Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Europas bästa RoRo-hamn, gör en massiv ombyggnation fram till 2025. Stora delar av hamnen kommer att flyttas mot sydost och det blir en ny hamninfart med digital incheckning.

Med en modernare hamn och mer effektiv logistik räknar Trelleborgs Hamn med att ta hand om 1,8 miljoner fordon och 2,5 miljoner människor år 2026 i jämförelse med dagens 1,2 respektive 1,8 miljoner.

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-19 09:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Hogia It Miljö Trafiksäkerhet Trelleborgs Hamn