Foto: Proffs, arkiv

Hur mycket fel ryms i det ”goda anseendet”?

Frågor som väcks hos våra läsare i samband med de artiklar vi publicerat om Transscandinavian-bolagen, är bland annat varför transportverksamheterna fortfarande har trafiktillstånd. Vi kontaktar Transportstyrelsen och ställer frågan.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Hur mycket fel som ryms inom ramen för det ”goda anseendet” är en berättigad fråga som dock besvaras olika beroende på vem som ska svara. I våra artiklar om Transscandinavian-bolagen aktualiseras frågan.

På Transportstyrelsens hemsida, kan man läsa om vilka krav, inte minst på gott anseende, som ställs på en trafikansvarig och vi frågar Transportstyrelsen hur väl trafikansvarig på de aktuella bolagen uppfyller kraven.

Transportstyrelsen kan så klart inte kommentera enskilda ärenden, men i generella ordalag menar man att ett företag som sanktionerats för kör- och vilotidsöverträdelser vid flera tillfällen, är något som kan innebära att den trafikansvarigas goda anseende går förlorat.
– Det som spelar in i den bedömningen är bland annat mängden överträdelser, typen av överträdelser, verksamhetens storlek, tidsaspekten och om man kan se att effektiva åtgärder har införts för att förhindra framtida överträdelser. Det görs alltid en enskild bedömning i varje fall, säger man till Proffs.

Om Transportstyrelsen kommer fram till att det goda anseendet har gått förlorat, ges tillståndshavaren tillfälle att byta ut den trafikansvariga.
– Om tillståndshavaren fortsätter att missköta sig kan tillståndet komma att dras in, menar man.


Om artikeln

Publicerad: 2019-11-21 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Gott anseende Kör- och vilotider Trafiktillstånd Transportstyrelsen Transscandinavian