"Utländska transportleverantörer kan bli en utmaning att nå ut till"

Stora transportköpare i upprop: Tillsammans för Hållbara hastigheter

Det går för fort på vägarna och alltför många dör i trafiken. Det är därför som några av Sveriges största transportköpare tillsammans med Trafikverket tar sitt ansvar och använder upphandling som verktyg för att uppnå hållbara hastigheter.
Per Bondemark, vice vd och inköpsdirektör på SSAB.
Per Bondemark, vice vd och inköpsdirektör på SSAB.

Nu uppmanar Axfood, Clas Ohlson, COOP, ICA, Transport & Logistics Services IKEA Supply, PostNord, SSAB, Södra skogsägarna och Trafikverket att både privata och offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter, tar sin del av det gemensamma ansvaret för att komma till rätta med hastighetsöverträdelser.

Då sparas liv, miljö och kostnader. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för dem med trafiken som arbetsplats.

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. Vi är också en stor upphandlare av transporter.
– Trafiksäkra transporter är en viktig hållbarhetsfråga för samhället. Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina krav på hastighetsefterlevnad i de transporter de handlar upp. På så sätt bidrar vi till den attitydförändring som krävs för att sänka hastigheterna och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken, säger hon i ett pressmeddelande.

Med hållbara hastigheter menar de hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar och är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken. Utan att göra avkall på den egna eller andra trafikanters trafiksäkerhet, samtidigt som leveranskvaliteten bibehålls.

Per Bondemark, vice VD och inköpsdirektör på SSAB.
– Hållbarhetsfrågor står högt på dagordningen för SSAB. En del av vårt hållbarhetsarbete är säkerhetsfrågor och säkerheten har alltid högst prioritet, säger han. Vi begränsar inte det till säkerhet i våra egna anläggningar, utan ser det som naturligt att bidra till ökad säkerhet i hela försörjningskedjan.

Bondemark fortsätter och säger att i det här fallet innebär det att de avser att stärka uppföljningen av de krav de ställer på sina samarbetspartners när det gäller regelefterlevnad i trafiken.
– Vi har omfattande trafik till och från våra anläggningar, cirka 500 lastbilar per dygn i vår nordiska verksamhet, och vi tror att vi med det här initiativet kan bidra till ökad trafiksäkerhet på vägarna, säger han.

Vi kontaktar Per Bondemark för att fråga om och hur de kommer att kunna nå ut till speditörernas åkerier från exempelvis Bulgarien och andra länder i östra Europa.
– Uppropet är ett första steg och initialt kommer vi på SSAB att ta med två åkerier som vill ta en tätposition i detta och det blir med stor sannolikhet två svenska åkerier, säger han till oss.

Man vill ta ett steg i taget, utvärdera och sedan se vad nästa steg ska bli. Ser du en utmaning i att nå ut till utländska underleverantörers åkerier och förare?
– Ja, absolut, men det viktiga är att arbetet nu påbörjas, avrundar Per Bondemark, SSAB.

Läs uppropet Tillsammans för Hållbara hastigheter här.

 

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-15 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Clas Ohlsson Coop Hastighet ICA PostNord SSAB Tillsammans för Hållbara hastigheter Trafiksäkra transporter Trafikverket