Svensk verkstad för dyrt

Skickade bil med reservdelar och mekaniker – från Bulgarien

Ekipaget med genomspruckna bromsskivor fram samt obesiktigad färdskrivare, eskorterades till en lastbilsverkstad i Strängnäs där det klampades i väntan på åkeriets respons på verkstadens kostnadsförslag för byte av bromsskivorna. Något svar kom aldrig.

Det var den 1 oktober som yrkestrafikgruppen i Eskilstuna påträffade det bulgariska ekipaget som fick körförbud och efter att ha eskorterats till P10 Lastbilsverkstad i Strängnäs, klampades utanför verkstaden. Thomas Lövstad Holmlund, ägare till verkstaden, gjorde en offert på kostnaderna för reparationen med krav om förskottsbetalning och den skickades till åkeriet. Åkeriet hör sedan inte av sig alls.

Bilinspektör Patrick Zetterberg som var den som klampade ekipaget, fick istället ett samtal imorse om att åka till P10 Lastbilsverkstad.
– Åkeriet hade skickat nya bromsskivor från Bulgarien med personbil tillsammans med mekaniker som skulle byta bromsskivorna ute på gården, berättar Patrick Zetterberg för oss.

Trots att bilinspektören inte är i tjänst, tar han ändå på sig uppdraget för att vara säker på att inget går fel.

Denna händelse väcker åter frågan om huruvida alla aktörer som trafikerar utlandet, borde ha ekonomiska garantier alternativt lämpliga, obligatoriska försäkringar för händelser av detta slaget. I Sverige ser vi inte sällan hur utländska ekipage med haverier, eller som i detta fallet med teknisk klampning, blir stående i dagar, veckor, till och med månader i väntan på att reservdelar ska anlända från hemlandet.

Under väntetiden bor chauffören ofta i fordonet vilket kan leda till att förbudet mot ordinarie veckovila i hytten, överträds.

Det är inte heller alltid som fordon, vilka ska repareras, står på lämpliga platser ur trafiksäkerhetssynpunkt. Än mindre lämpliga för verkstadsarbeten som kan rendera i att trasiga delar och miljöfarliga vätskor hamnar i naturen.

Tillbaka till det aktuella ekipaget. När mekanikerna var färdiga, eskorterades ekipaget till bilprovningen i Strängnäs där bromsarna blev besiktigade. Även färdskrivaren ska besiktigas.
– Jag såg till att de betalade för besiktningen innan jag lämnade dem, avrundar Patrick Zetterberg som känner sig trygg med att de kommer att besiktiga bromsarna eftersom de faktiskt har betalat för att göra det.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-07 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktning Bilinspektör Eskilstuna Färdskrivare haveri Klampning