Charlotta Sigurjonsdottir har coachat chaufför Güven Kuzey som tyckte han lärde sig mycket av det. Foto: Kristina Sahlén

Postnordprojekt för nöjdare kunder och förare

Den påtagliga chaufförsbristen kräver nya initiativ för att få fler att utbilda sig till chaufförer. Det handlar inte bara om pengar och reglerade arbetstider. Även arbetsmiljön är viktig. Genom projektet In Car Coach får Postnords skåpbilsförare feedback och tips av utvalda coacher. Syftet är att hitta det arbetssätt som gör kunderna så nöjda som möjligt och samtidigt ger den bästa arbetsmiljön för chaufförerna.

Under våren 2019 startades det pågående pilotprojektet In Car Coach på Postnords terminal i Veddesta. Utvalda coacher följer med skåpbilsförarna under en arbetsdag före, under och efter distributionsarbetet. Tanken med projektet är dels att stötta förarna arbetsmiljömässigt genom att exempelvis se till att arbetsbelastningen på deras respektive turer är jämnt fördelad och att de använder rätt teknik vid tunga lyft.

Det ska också öka kundnöjdheten genom att bland annat lyfta gott kundbemötande.
– Jag tror att det här kan bidra till att öka tillfredsställelsen för våra medarbetare genom att de blir sedda och förstådda i arbetet de utför. Det handlar inte bara om feedback på hur man kan förbättras, utan också att få höra vad man gör bra och det är ett tillfälle för föraren att prata med coachen om eventuella utmaningar man upplever med arbetet, säger Charlotta Sigurjonsdottir, coach på terminalen i Veddesta och projektchef i region Stockholm Nord.

En av de förare som har coachats av Charlotta Sigurjonsdottir är Güven Kuzey, som har jobbat som skåpbilsförare på Veddestaterminalen i två år.
– Var man än jobbar tycker jag att man måste utveckla sig och hela tiden försöka bli bättre. Jag har lärt mig mycket av Charlotta de gånger hon har följt med mig ut. Hon har till exempel tipsat om hur man kan bli effektivare och hur man ska bemöta kunden för att skapa en bra relation, säger han.

I Veddesta har ett tiotal skåpbilsförare coachats hittills och än så länge är projektet koncentrerat till ett begränsat område.

Nästa steg är att utöka pilotprojektet till att omfatta fler turer och på sikt kommer In Car Coach-projektet att rullas ut i hela landet.
– I framtiden kommer det också att omfatta lastbilsförarna. Men vi började med skåpbilsförarna eftersom de träffar så många kunder varje dag, säger Charlotta Sigurjonsdottir.

Pågående pilotprojekt som alltså omfattar skåpbilsdistributionen, kommer att pågå som pilotprojekt året ut som det ser ut just nu.
– Det har gjorts utvärderingar under tiden och vi har kommit fram till att projektet inte ska begränsas till Veddesta utan köras genom hela organisationen under våren, bekräftar övergripande ansvarig för projektet Anita Nilsson, chef Shared Operations i Produktion Postnord Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-09 14:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Chaufförsbrist In Car Coach PostNord Veddesta