Lastbilsförare kollar i mobilen fler än tre gånger i timmen under färd

Bristande uppmärksamhet under några sekunder kan orsaka en olycka. ”I en hastighet om 40 km/h hinner du rulla 22 meter på 2 sekunder. Det kan hända mycket på dessa meter och sitter man dessutom i en tung lastbil kan skadan bli stor om något oförutsett sker. Så låt mobilen vara under färd”, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.
Foto: Länsförsäkringar
Foto: Länsförsäkringar

I en undersökning som Länsförsäkringar låtit göra, uppger landets lastbilsförare att de tittar i mobilen i genomsnitt 3,3 gånger per timme under körning. Siffran är densamma bland både män och kvinnor, står det i pressmeddelandet.

Sedan 1 februari 2018 är det olagligt att använda mobil eller annan kommunikationsutrustning så att det påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Föraren får heller inte använda mobilen vid körning oavsett om den hålls i handen eller sitter fastmonterad. Hos Transportstyrelsen finns information om rattsurfning.

Anders Wallstenius igen.
– Det många kanske inte tänker på är att lagen, förutom mobil, även innefattar surfplattor, GPS, datorer, smarta klockor, kommunikationsradio eller färddator. Att knappa in nya adresser i sin GPS under tiden man kör är minst lika farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt som att titta ner i mobilen. Så planera din färd innan du sätter dig vid ratten, säger han.

Både bältesanvändning och mobilförbud är lagstadgade och bälteskrav bland yrkesförare infördes för 20 år sedan. Trots det uppger bara sju av tio lastbilsförare att de alltid använder säkerhetsbälte när de kör i tjänsten, två av tio att de ofta gör det och en av tio att de sällan eller aldrig tar på bältet. Genom att använda bilbälte halveras risken för att dödas eller skadas svårt vid en kollision.

I grunden handlar det mycket om beteende och vanor och att få till attitydförändringar tar tid, fortsätter Wallstenius.
– Det finns idag också en mängd olika tekniska lösningar som påminner om att ta på sig bälte eller att inte använda mobilen under körning. I Danmark har man infört ett system där man efter tre bötestillfällen får indraget körkort. Det skulle vara intressant att se vad det har resulterat i och om det skulle kunna vara ett incitament som krävs för att få bukt med mobilbeteendet eller bristande bältesanvändning under körning, säger han.

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer bland 400 åkerier varav 200 intervjuer var med ägare och 200 med chaufförer.

Hur många gånger per timme uppskattar du att tittar på din telefon under körning under en normal arbetsdag var en fråga som ställdes.
Lastbilsförare
0 gånger – 17 procent
1-2 gånger – 45 procent
3-4 gånger – 13 procent
5-6 gånger – 10 procent

Hur ofta använder du säkerhetsbälte när du kör lastbil, var en annan fråga.
Lastbilsförare

Alltid – 70 procent
Oftast – 20 procent
Sällan – 5 procent
Aldrig – 6 procent

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-07 10:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Bältesanvändning Länsförsäkringar mobiltelefon Rattsurfa Transportstyrelsen