”Förare som låter fordonen stå på tomgång, borde få böter”, säger brittiska RAC

En undersökning gjord av RAC i Storbritannien, visar att sju av tio förare, alltså 72 procent, vill se åtgärder mot förare som låter sina fordon gå på tomgång när de står parkerade. 44 procent av förare tycker att tjänstemän bör uppmana sådana förare att stänga av motorn och om de då vägrar ska de bötfällas för det.

Det finns redan idag möjligheter att vidta åtgärder mot parkerade tomgångskörande förare i form av böter om 20 pund, men det är sällan möjligheten används.

Av de 2 130 förarna som tillfrågades i undersökningen, tyckte 26 procent att förarna skulle uppmanas att stänga av motorn utan att få böter. 2 procent tyckte förarna skulle få böter direkt, utan någon som helst varning innan.

Problemet med tomgångskörning är utbrett. 88 procent av de tillfrågade har själva sett hur yrkesförare parkerar utmed gator och vägar med motorn på tomgång. 40 procent sade sig regelbundet bevittna detta. Endast 7 procent hävdade att de aldrig sett detta. 5 procent var inte säkra.

Undersökningen visade även att chaufförers insikt om tomgångskörningens påverkan på miljön, har ökat signifikant.


På frågan om de kunde tänka sig att stänga av motorn om de blev ståendes några minuter på olika platser, hävdade bland annat 63 procent att de skulle stänga om de stod utanför en skola och 53 procent om utanför en affär.

När samma fråga ställdes om hur de hade agerat ute i trafiken om det blir längre stillestånd där, blev svaren helt annorlunda. 29 procent sade att de aldrig skulle stänga av motorn oavsett hur länge trafikstoppet varade.

Det fanns även en tydlig skillnad i attityden mellan förare i stadsmiljöer och dem ute på landsbygden. 48 procent av dem i stadsmiljö sade de skulle stänga av motorn medan endast 39 procent av dem ute på landsbygden skulle göra det.

RAC jämför tänket kring tomgångskörning med tänkte kring att ta med en egen kasse att ta hem matvarorna i.
– Alla visste att att ta med en egen kasse var det det rätta att göra, men få gjorde det fram tills det började kosta pengar att köpa påsar. Tjänstemän som kan vidta åtgärder, skyltar med ”tomgångskörning förbjuden” samt böter, måste bli nästa steg för att förbättra stadsmiljöer för alla som bor och arbetar där, sammanfattar RAC.

Läs hela pressmeddelandet här.


Om artikeln

Publicerad: 2019-10-07 12:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter RAC Tomgångskörning