Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

39 döda i kyltrailer väcker politisk fråga om svenska Tullverkets resurser

Den makabra upptäckten av 39 döda kroppar i en kyltrailer utanför London tidigare i veckan har berört många. Nu tar den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thomas Morell upp fallet i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S), där han funderar över om hon tänker agera för att ge tullen nödvändiga resurser för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet. Även inrikesminister Mikael Damberg (S) får en fråga på samma tema, men i det fallet handlar det om polisiära resurser.

Att fallet i London handlar om människosmuggling står utom allt tvivel, och mönstret känner vi igen sedan tidigare händelser med samma tragiska utgång, skriver Thomas Morell inledningsvis.

Likaså konstaterar han att människosmuggling har blivit en lönsam verksamhet för de kriminella, vilket styrks i en rapport från FN-organet ILO från 2014. Rapporten har några år på nacken men redovisar ändå att vinsten för de kriminella nätverken och deras handel med människor är på hela 150 miljarder dollar. Det är således en mycket lukrativ marknad för de kriminella och de möter synnerligen svagt motstånd från myndigheterna, menar Morell.

Han tar även upp ett annat uppmärksammat fall med människosmuggling för några år sedan, där den aktuella verksamheten var knuten till en mindre ort i Västra Götaland.

Morell pekar på att upptäcktsrisken i det närmaste är obefintlig och att det innebär att handeln med människor ökar. Det får som en direkt följd att antalet dödsfall i den här hänsynslösa hanteringen ökar, menar han.


Thomas Morell förklarar
att man i Europa, inte minst Sverige, i många år har blundat för den omfattande kriminella verksamhet som styr handeln med människor. Att de kriminella nätverken har kunnat växa så mycket beror till stor del på utebliven kontroll vid gränsövergångar.

Det i sin tur ger de kriminella fritt utrymme att expandera sin brottsliga verksamhet. Förlorare är naturligtvis de människor som dör i den här hänsynslösa hanteringen, men det får också andra konsekvenser i samhället. Det skapas ett parallellt samhälle där de kriminella har sin egen maktutövning, menar Morell och betonar att tullens kontroller har minskat kraftigt de senaste åren, vilket han menar ”är väl känt” liksom ”att vägtransporter är en viktig del i den kriminella logistiken”.

Frågan som Thomas Morell skickar till finansminister Magdalena Andersson lyder:
Tänker ministern ge tullen nödvändiga resurser för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Frågan som Thomas Morell skickar till inrikesminister Mikael Damberg lyder:
Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?

Senast den 6 november måste ministrarna ha återkommit med sina svar.

Foto: Göran Rosengren/arkivbild