27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Idag lämnade Svante Axelsson och Fossilfritt Sverige över en lista med 27 punkter till regeringen. Programmet lyfter viktiga förslag från de 13 olika färdplanerna om fossilfri konkurrenskraft. Från åkerinäringen lämnades förslag om avståndsbaserad skatt och klimatupphandlingar. Det skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande idag.

Programmet med 27 punkter utgör en sammanställning av de viktigaste förslagen att genomföra under innevarande mandatperiod. Sveriges Åkeriföretag har i sin färdplan lyft flera olika förslag, och två av dem är med i det program som idag lämnades över. Dessa är:

1) Låt Upphandlingsmyndigheten med stöd av berörda myndigheter, SKL och branschaktörer se över möjliga obligatoriska klimatkrav för offentliga aktörer för godstransporter, förslagsvis 100 % förnybart till år 2030.

2) Utred hur dagens drivmedelsskatt kan ersättas med en vägavgiftsskatt som alla brukare får betala. Den kan differentieras efter fordonets utsläpp, lastförmåga, tid på dygnet, olika vägtyper och regioner, förslagsvis för tunga lastbilar inledningsvis.

– Tanken med färdplanen är att ta fram strategier för hur vi kan stärka åkerinäringens konkurrenskraft och samtidigt uppnå fossilfrihet. Vi har många åkerier som går starkt ut och satsar på att ställa om sin verksamhet, men det måste löna sig att göra rätt, och våra kunder måste bli bättre på att efterfråga fossilfria transporter, säger Tove Winiger, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Läs åkerinäringens färdplan här.
Läs 27-punktsprogrammet här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-28 12:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Sverige Miljö Sveriges Åkeriföretag