Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Moderaterna välkomnar Trafikverkets utredning om längre lastbilar

Moderaterna i Region Skåne välkomnar Trafikverkets utredning om att tillåta längre lastbilar på vårt svenska vägnät. Längre lastbilar skulle innebära färre transporter på vägarna, vilket är bra både för miljön som för industrins konkurrenskraft. Det skulle även en ökad transporteffektivitet och minska godstransporternas klimatpåverkan, skriver man i ett pressmeddelande idag.

Moderaterna i Region Skåne ser denna möjlighet som en viktig åtgärd för att öka genomflödet på två av Skånes främsta motorvägssträckor; E6 och E65.

Till exempel trafikeras sträckan Malmö-Lund-Helsingborg dagligen av uppemot 50 000 fordon, varav runt 20 procent är tung trafik som kommer in via Öresundsbron och Trelleborgs hamn.
– Det är viktigt att vi arbetar långsiktigt för att både pendling och godstransporter ska fungera. Skåne är idag tungt belastat av transittrafik vilket försvårar för arbetspendling och ökar risken för olyckor, det gynnar varken handel av varor eller skåningarna, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skåne är i och med sitt geografiska läge en oerhört viktig region för Sveriges import och export och man räknar med att en tredjedel av landets transporter passerar Skåne.
– Jag hoppas utredningen snart kan bli verklighet. Menar vi allvar med att förflytta gods på ett mer klimatvänligt och effektivt sätt är detta ett steg i rätt riktning, säger Anna Jähnke avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-12 15:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Moderaterna Region Skåne