Skånemejerier ska minska risken för klimatpåverkan

Idag har Skånemejerier skrivit på Transportinitiativet 2025. Det är ett frivilligt åtagande inom branschorganisationen DLF för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Målet med Transportinitiativet är 100 procent fossilfria transporter 2025.
Olov Nordgren,Supply Chain Direktör
Olov Nordgren,Supply Chain Direktör

Genom att skriva på Transportinitiativet 2025 åtar Skånemejerier sig att verka för att nå målet. De blir även automatiskt anslutna till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Olov Nordgren, Supply Chain Direktör på Skånemejerier.
– För oss är det självklart att stödja detta såväl för egna som köpta transporter då Sverige behöver ställa om till fossilfria vägtransporter för att klara klimatmålen. Idag är 69 procent av våra direktfakturerade transporter fossilfria och vi fortsätter nu med mer konkreta handlingsplaner för att minska vårt koldioxidavtryck, säger han.

De ser det som ett viktigt ställningstagande och kommer framöver att göra en årlig rapportering till DLF för att se hur stor andel av deras vägtransporterna som är fossilfria.

Deras transportmål har varit att uppnå en reduktion av CO₂ med 70 procent jämfört med 2010 till 2025. Detta mål uppnåddes 2018 och i dagsläget har de reducerat CO₂ från sina transporter med 74 procent jämfört med 2010.

Fordon med fossilfria drivmedel prioriteras och fordon ska framföras på ett drivmedelseffektivt sätt. Under 2018 har de fått flera av sina transportörer att gå över till HVO och har en tankstation på sitt Malmö-mejeri som de rekommenderar transportörerna att använda.

Till 2025 satsar de på en fossilfri fordonsflotta och kommer att bibehålla ett tätt samarbete med sina leverantörer för att säkra tillgången av HVO. Under 2018 har de fokuserat på att uppdatera sin transportpolicy för upphandlingar under 2019 och framåt. Under 2018 har de gjort en stor analys på deras rutter för att optimera dessa. Detta projekt genomförts för att minska miljöpåverkan och att vara så effektiva som möjligt i leveranserna till butikerna.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-08 09:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt HVO Klimatavtryck Miljöpåverkan Skånemejeri Transportinitiativet