Upplevelsedagen på Ring Knutstorp väckte eftertanke  Foto: Arne Åkesson Upplevelsedagen på Ring Knutstorp väckte eftertanke Foto: Arne Åkesson

Perspektiv från lastbilshytten för B-körkortselever svårt att införa

”Allt fler elever väljer bort utbildningar som inte är obligatoriska”

Elever som tar B-körkort på en körskola i Tyskland, får även erfarenhet av lastbilskörning. Syftet är att medvetandegöra eleverna om de olika trafiksituationerna och för att hjälpa dem förstå trafiken och körningen från lastbilshytten. Är detta något för Sverige att ta efter?
Karin Joelsson vill se mer förståelse mellan de olika trafikanterna.
Karin Joelsson vill se mer förståelse mellan de olika trafikanterna.

Är den ”tyska modellen” något för svenska körskolor att ta efter, frågar vi Karin Joelsson, verksamhetsansvarig tunga fordon på STR Service AB.
– Jag tror att samtliga trafikanter skulle ha stora vinster av att få uppleva situationer ur varandras perspektiv. Det skulle ge ett större säkerhetstänk, säger hon. Även cyklister och fotgängare skulle ha fördel av att få se hur synbarheten är från en lastbilshytt, inte bara personbils- och mc förare.

Hon säger att även lastbilsföraren, även om denne alltid har ett B-körkort i grunden, skulle ha nytta av att fundera på hur de uppfattas av andra trafikanter, särskilt de oskyddade. Ett arbete för mer förståelse mellan de olika trafikanterna är önskvärt.

De enda krav som ställs på en blivande körkortstagare behörighet B, är att de har körkortstillstånd, genomför två riskutbildningar (halkkörning och alkohol, droger och andra riskbeteenden) samt avslutar det hela med ett kunskapsprov och ett körprov.
– Det finns inget krav på att genomgå ytterligare utbildning. Det är valfritt och tyvärr ser vi idag att allt fler väljer bort delar eller en hel utbildning för att istället chansa och göra proven direkt, säger hon.

Utsikterna att införa erfarenhet från lastbilshytten på frivillig basis, ter sig rätt mörk även om många trafikskolor gärna skulle införa det.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Vem beslutar om det obligatoriska i körkortsutbildningarna?
– Ytterst finns det ett körkortsdirektiv från EU, men varje enskilt land har möjlighet att besluta om hur utbildningen ska se ut via riksdagsbeslut, säger hon. Att påverka för exempelvis lastbilsupplevelsen, gör man via Näringsdepartementet, politiker och Transportstyrelsen.
Man bör också ha rejält med fakta med sig. Exempelvis vilka och hur stora trafiksäkerhetsvinster man kan räkna med, tillägger hon.

På STR Service AB i Landskrona producerar de läromedel, IT stöd och medlemsservice bland annat till Sveriges trafikutbildare Karin och en kollega arrangerade i år en upplevelsedag för resten av personalgruppen och de valde att vara på Ring Knutstorp.
– 35 anställda varav fyra av oss har trafiklärarbakgrund deltog. Vi hade en lastbil uppställd med fyra personbilar och en mc 120 meter bakom och ytterligare en mc 300 meter bakom samt personer som rörde sig runt lastbilen, berättar hon. Det blev en helt ny upplevelse för de flesta och väckte många tankar om hur nära bakom en lastbil man bör ligga eller snarare hur långt bakom.

De testade bromssträckor i olika hastigheter med olika fordon och även detta gav ”aha upplevelser”.
– Det som nog gav mest tankar var när vi gjorde ”rep-tricket”, säger hon.
Deltagarna får säga vilket avstånd de bör ha mellan två bilar som kör i 70. Därefter knyter man ett rep i den valda längden i dragkroken på bil 1 och bil 2 ska köra med fronten där repet slutar ,det avstånd deltagarna ansåg var rimligt. Bilarna kör i parallell linje i 70 km/h. Föraren i bil 2 vet att bil 1 kommer att bromsa, men inte när.

Bil 1 bromsar hårt till stillastående och föraren i bil 2 gör detsamma när föraren uppfattat att bil 1 bromsar.
– Hade de legat direkt bakom varandra med det av deltagarna uppskattade ”rimliga” avståndet, hade olyckan varit ett faktum, säger hon.

Anledningen till temat på upplevelsedagen är Nollvisionen som nu har fokus på hastighet, avstånd och oskyddade trafikanter.
– Nu har vi en utmaning under sommaren som går ut på att våra kollegor ska tänka på avstånd till framförvarande, hålla hastigheten och ”samla på hälsningar” från oskyddade trafikanter som visat att de ser dig, avrundar Karin Joelsson.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-05 16:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Körkort Körkortsbehörighet Körskola Lastbilserfarenhet Näringsdepartementet STR Transportstyrelsen