DEBATTARTIKEL
Dags för filbyte i tänket?

Roger Ogemar:

Är yrkestrafikgruppens specialkompetens nödvändig på bilträffar?

Roger Ogemar, som till vardags är bilinspektör i yrkestrafikgruppen i Västerås, funderar kring hur redan underbemannade specialresurser används till annat. Summer Meet i Västerås tar personal från yrkestrafikgrupper i hela landet, mitt under semesterledigheterna, till att utföra uppgifter som kan utföras lika bra av ordningspolisen.
Roger Ogemar
Roger Ogemar

Semestertider kommer varje år och påverkar alla yrkeskategorier, så även Polismyndigheten, men med sommaren tillkommer andra åtaganden för Polisen vilket bidrar till att linjeverksamheten tappar fart för yrkestrafikgrupperna runt om i landet.

På sommaren tillkommer nämligen alla cruisingar och bilträffar också. Dessa slår hårt mot yrkestrafikspecialisterna som per automatik blir tagna i anspråk för dessa evenemang. Inte bara från den lokala yrkestrafikgruppen och de närliggande, utan från hela Sverige.

I Västerås hölls mellan 4-6 juli Summer Meet, ett av Europas största event för USA-bilar. Ett event som jag upplever inte för med sig verkligt dåliga fordon varför vårt uppdrag mest handlar om att hålla ordning och att få trafiken att flyta.

Årets upplaga avlöpte hyfsat lugnt, kanske på grund av de återkommande regnskurarna under hela träffen. I vanlig ordning uppstod en del trafikproppar, mestadels kvällstid när cruisingsträckan kördes. Till detta kom en del fordonsbesiktningar, men även ständiga tillsägelser om att deltagarna skulle sitta inne i bilarna. Och så förekom det naturligtvis en hel del fylla.

Träffen är verkligen en folkfest, inte tu tal om det. Sanslöst många bilar som cruisar runt i staden under nästan en hel vecka. Detta tar hela yrkestrafikgruppen i anspråk vilket innebär att inte ett enda yrkesfordon hinner kontrolleras så länge träffen pågår. Det känns inte helt lyckat.

Vårt fokus hamnar på att få folk att sitta ner i bilarna och lösa trafikproppar, något som vilken cruisingvärd som helst skulle kunna göra.

Från ledningshåll säger man att vi dessutom ska besiktiga bilarna, men jag ser inte fordonen som något egentligt problem även om det finns avarter. Oftast handlar det om trasig belysning i någon form, avsaknad av registreringsskyltar, inträdda körförbud eller avställda fordon. Saker som i sig måste adresseras och rapporteras, men det är inget som kräver specialister.

Dessa rapporter hade ordningspoliser med F1-utbildning kunnat hantera eftersom det är lätta fordon och inte sällan äldre sådana som inte omfattas av moderna fordons alla krav. F1 är en behörighetsnivå för poliser för att få utföra flygande inspektion på lätta bilar och lastbilar samt mopeder och A-traktorer. Tyvärr är antalet poliser med F1-behörighet för få eftersom intresset för utbildningen inte är stort.

Problemet menar jag bottnar i att myndigheten, Polisen, i sin iver att höja statusen på polisyrket, under lång tid rekryterade mestadels akademiker, vilket resulterade i att man inte fick tillräckligt många sökanden med andra intressen som kan leda till att de går extra utbildningar, exempelvis F1.

Även om jag tycker det kan vara roligt med en annan kommendering, som Summer Meet, ställer jag mig ändå frågande till om det verkligen är rätt att använda en så stor del av en redan underbemannad specialistresurs som yrkestrafikgruppen, till att hålla ordning och dirigera trafik.

Jag tillåter mig ställa en jämförande fråga: Ser vi någonsin att ekobrottsutredare tas i anspråk som passhandläggare när det är hög arbetsbelastning i passutlämningen?

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-10 16:45
Kategori: Debatt
Taggar: Besiktning Bilinspektör Cruising Ogemar Ordningspolis Polisen Summer Meet Yrkestrafikgrupp