Sveriges Åkeriföretag sjösätter nya Fair Transport

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu nya Fair Transport för att göra Sverige världsledande i arbetet för hållbara transporter. Åkerinäringen är utsatt för hård priskonkurrens, men billiga transporter är sällan goda affärer, eftersom miljö, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor blir eftersatta när prisnivån sjunker. Med Fair Transport ska åkeribranschen ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.

Fair Transport ska vara en trygghet för transportköpare i valet av transportör samt ett verktyg som förenklar redovisningen i hållbarhetsrapporterna.
– Idag ställer företag och organisationer allt högre krav på sina leverantörer. I takt med ökad internethandel och komplexare logistiklösningar blir transporterna ännu viktigare för hållbarhetsarbetet”, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Inom åkerinäringen arbetar många redan systematiskt med hållbara lösningar. Genom Fair Transport samlar Sveriges Åkeriföretag transportbranschen där syftet är att markera hur prioriterad frågan om hållbara transporter är för alla parter i transportkedjan.
– De flesta vet hur de ska handla ekologiskt och kravmärkt i mataffären, men alltför få tänker på transporterna. Fair Transport driver på arbetet för ansvarsfulla vägtransporter, vilket är bra för transportörerna, transportköparna, konsumenterna och hela samhället ”, fortsätter Rickard Gegö.


Åkeriföretagen i Sverige har
ungefär 150 000 anställda, vilket är ett stort socialt ansvar. Säkerhet, hållbarhet och miljö inkluderar områden som arbetsvillkor, omsorg om människors fysiska och psykiska hälsa, trafiksäkerhet och användning av fossila bränslen.

Transportbranschen ökar med 40 procent. Med Sveriges tuffa miljömål ska åkerinäringen under de kommande åren bli helt fri från fossila drivmedel samtidigt som vägtrafiken förväntas öka. Att välja Fair Transport blir en självklar del av företagens policys som du som konsument kan bidra till, skriver Sveriges Åkeriföretag i sitt pressmeddelande.

Ett lanseringsevent genomförs idag på Biograf Saga, Kungsgatan 24 mellan 14.00 – 17.00 där bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar. Det finns möjlighet att följa lanseringseventet live på Facebook – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-10 10:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Fair Transport Schysta villkor Sveriges Åkeriföretag