Ökningen av dödsolyckor sker på statliga vägnätet

År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken. Det är 72 fler än året innan och ökningen har skett på det statliga vägnätet. Detta signalerar att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten, skriver Trafikverket
Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket
Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket

Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70–90 km/tim.

På de kommunala vägnäten har olyckorna istället minskat något. För 2018 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med cirka 200 personer.
– Det är en kraftig ökning av mötes- och omkörningsolyckor samt kollisioner med tunga lastbilar, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017.

Mötesolyckor mellan personbil och tung lastbil ökar. 69 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en fördubbling jämfört med år 2017.

I 9 av 10 fall har personbilen kommit över i mötande körfält.

Merparten av de som omkom i kollision med tung lastbil, omkom på vägar utan mötesseparering med en hastighetsgräns på 70-90 km/tim. Mätningar visar samtidigt att andelen lastbilar som trafikerar våra vägar har ökat.

Hastighetsnivåerna för så väl personbilar som lastbilar har under lång tid legat för högt i förhållande till gällande hastighetsgränser. 75 personer omkom i mötesolyckor på statliga vägar. 62 personer omkom i korsande-, avsvängande- och upphinnandeolyckor. Det är mer än en fördubbling gentemot 2017.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-24 14:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Dödsolyckor Lastbilar Mötesolyckor Statistik. Trafiksäkerhet Trafikverket