Böter för kör- och vilotidsbrott i Storbritannien upp 763%

Sedan den 5 mars 2018 har DVSA utfärdat böter för kör- och vilotidsöverträdelser som begåtts under de senaste 28 dagarna. Tidigare var det inte möjligt. Ändringen har inneburit att bötespengarna nu börjat strömma in till den brittiska statskassan.

Till skillnad mot i Sverige där yrkesförare sedan lång tid tillbaka måste kunna uppvisa registrering av sina kör- och vilotider 28 dygn tillbaka, var det först den 5 mars 2018 som Storbritannien införde detsamma.

Sedan dess har kontrollanterna på DVSA, Driver and Vehicle Standards Agency, kunnat utfärda böter på upp till 300 pund för upp till fem körtidsöverträdelser bakåt i tiden. Det kan innebära ett totalt bötesbelopp på 1 500 pund för den som skött sig riktigt illa, rapporterar brittiska Transport News.

Tidigare kunde DVSA endast utfärda böter för körtidsöverträdelser som var pågående vid det aktuella kontrolltillfället. Om det upptäcktes att fler överträdelser skett innan den tidpunkten, måste föraren bli bötfälld av domstolen.

Det var då både svårt och dyrt att få en icke-brittisk chaufför att komma till dessa förhandlingar i motsats till en brittisk förare. Detta var ett stort problem.

Nokian


För att lösa problemet, ändrades
DVSA:s mandat för att tillåta dem att agera mot alla förare som begår överträdelser mot kör- och vilotiderna på plats såsom beskrivet ovan.
– Det var inte förvånande att, när vi kunde arbeta på ett bredare sätt, kunde upptäcka fler överträdelser, säger Mark Houton på DVSA till Transport News.

Innan förändringarna infördes, genomfördes 80 418 vägkontroller som omfattade även körtiderna. Under ett år fick de in totalt 478 400 pund i böter för brott mot körtiderna.

Under året som gått, har de gjort 73 147 kontroller på samma sätt som har lett till 3 653 540 pund för kör- och vilotidsbrott. En ökning med 763 procent.

Mark Houton vill vara tydlig med att det inte handlar om att få in pengar och att alla böterna går in till statskassan.
– Vi vill se till att det inte lönar sig att bryta mot kör- och vilotiderna och genom att kunna utfärda mer böter för fler brott, sänder ett tydligt budskap – ta dina raster, avrundar Mark Houton, DVSA.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-11 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Kör- och vilotider Storbritannien