Scania samlar data från 2,9 miljarder körda kilometer – per månad

Scanias uppkopplade fordon samlar in data från 2,9 miljarder körda kilometer per månad och antalet uppkopplade fordon ökar i och med att allt fler kunder satsar på underhållsavtal och tidsbesparande service. Detta resulterar inte bara i en ökning av fordonens tid i drift utan även i en ökad mängd data som kan samlas in.

Trots att det bara var två år sedan tjänsten lanserades, hade Scania mer än 70 000 påskrivna Flexible Maintenance-avtal i slutet av 2018. Det är en ökning med 68 procent jämfört med 2017. Tjänsten ger kunderna upp till en hel dags extra drift per år, något som ökar deras lönsamhet och förbättrar den service de i sin tur erbjuder sina kunder.

Karin Rådström, Executive Vice President och chef för Scania Sales & Marketing, säger att detta är bara en av många signaler som visar att uppkopplade fordon förändrar tunga transporter.
– Ur kundens synvinkel resulterar Scanias satsning på uppkopplade fordon sedan 2011 i bättre förmåner för varje år. Ökat nyttjande av fordonen och smartare planering betyder en förbättrad vinst och mer hållbara transporter, säger hon vidare.

Vid slutet av 2018 fanns det fler än 360 000 uppkopplade Scanialastbilar och -bussar på vägarna. I Europa är ungefär 90 procent av fordonsflottan uppkopplad och andra delar av världen följer efter.

Hela flottan av Scaniafordon kör 2,9 miljarder kilometer varje månad. Under 2011 var motsvarande siffra 62 miljoner kilometer. Det är innehållet i datan som ger Scania möjligheten att skräddarsy tjänster som Scania Maintenance with Flexible Plans fordonsunderhåll som bygger på realtidsdata och faktisk fordonsanvändning.


Underhållsbehovet för varje
lastbil bestäms utifrån den data som samlas in. Därför kan till exempel byte av olja och filter göras när det passar bäst, vilket minimerar tiden i verkstaden, förbättrar kundens ekonomi och gör byten av reservdelar så hållbara som möjligt.

Claes Erixon, Executive Vice President och chef över Scania Research and Development., säger att mängden data från Scaniafordon på vägarna dubbleras var tjugonde månad och denna data är ovärderlig när det kommer till forskning och utveckling.
– Ingenjörer har stor nytta av informationen när de konstruerar eller förbättrar funktioner. De kan till exempel använda information om slitage på vissa delar men även slitstyrkan överlag som utgångspunkt för att göra en så optimal konstruktion som möjligt, säger han.

Realtidsdata från uppkopplade fordon breddar också utbudet av tjänster som Scania kan erbjuda sina kunder. Uppkopplade fordon är grunden för Scania Fleet Management i och med att de ger insikter i körbeteende, produktivitet och ekonomi som i sin tur kan förbättra både fordonets prestanda och säkerhet.

Detta är avgörande för lönsamheten, vägsäkerheten och miljöpåverkan. Det ger även Scania möjligheten att erbjuda förarutbildningar och personlig coachning samt system installerade i hytten som fokuserar på föraren.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-22 11:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Scania