Samskip Van Dieren polisanmäls – av facket

Transportarbetareförbundet polisanmäler nu transportföretaget Samskip Van Dieren Multimodal. Företaget kör lastbilstrafik inom Sveriges gränser men betalar inte en krona i skatt för det. Nu polisanmäler fackförbundet Transportarbetareförbundet bolaget för brott mot Vägtrafikskattelagen och Lagen om vägtrafikregister.

I ett pressmeddelande skriver Transportarbetareförbundet att Samskip Van Dieren Multimodal anser att transporterna i Sverige sker på tillfällig basis, med stöd av EU:s direktiv om kombitrafik. Därför menar företaget att de inte är skyldiga att registrera sina bilar och betala skatt.

Fackförbundet Transport har däremot belägg för att företagets verksamhet i Sverige är stadigvarande.

Tommy Jonsson, ombudsman som arbetar med Transports verksamhet ”Ordning och reda i åkeribranschen”, har haft ögonen på företaget under en längre tid.
– För oss framstår det som klart och tydligt att företaget snarast har en permanent verksamhet här, säger han.

Något som tyder på det menar Tommy Jonsson är bland annat att chaufförer kommer till Sverige med tåg, personbilar eller buss till fasta uppställningsplatser där bolagets lastbilar väntar.


I polisanmälan menar Transport
att Samskip Van Dieren gör sig skyldiga till dels för brott mot Lagen om vägtrafikregister eftersom bilarna inte är registrerade för trafik inom Sverige och dels för brott mot Vägtrafikskattelagen eftersom företaget underlåtit att betala vägtrafikskatt i Sverige.
– Med den här polisanmälan vill vi helt enkelt testa hur företagets verksamhet står sig mot EU:s lagar säger Tommy Jonsson.

Transport har även kallat bolaget till förhandling om ett så kallat utstationeringsavtal, en avtalsform som gäller för utländska företag med fast verksamhet i Sverige. Avtalet reglerar arbetstagarens villkor på samma sätt som ett kollektivavtal.

Företaget har svarat att de inte har för avsikt att komma till förhandling, men har lämnat en liten dörr öppen för fortsatta samtal.
– Jag är rätt övertygad om att vi kommer att träffas framöver för att diskutera ett utstationeringsavtal, eventuellt ett svenskt kollektivavtal, säger Tommy Jonsson.

Foto: Arkivbild

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-04 10:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Polisanmälan Samskip van Dieren Transportarbetareförbundet Transportfusket