Fossilfri konkurrenskraft kräver tuffare beslut

1 mars kom Trafikanalys betänkande om hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska främjas. Förslaget bygger på en statlig premie, vilket kan vara en del av en större lösning. Men är det rimligt att åkerinäringen ska driva infrastrukturfrågor som utbyggnad av alternativa bränslen?
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera vad som bäst skyndar på omställningen av fordonsflottan. En miljöbilspremie föreslås, som ger premie på 40 procent av merkostnaden för gas-, el- och etanolfordon, jämfört med motsvarande diesellastbil.

Tove Winiger som är politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, säger att risken finns att detta tar fokus från de väsentliga beslut och investeringar som ger betydligt minskade utsläpp och hög klimatnytta.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, framtagen av Sveriges Åkeriföretag, genomlyser resan mot de tuffa klimatmålen där delmålet är att transportsektorn minskar utsläppen med 70 procent fram till år 2030 och att nettot ska ligga på noll år 2045.
– Även om alla är överens om att vi behöver diversifiera och specialisera för att bryta beroendet av diesel, kommer åkerierna att investera i bilar som passar deras uppdrag. Inköpen styrs av prestanda, användningsområde och funktion, och inte i första hand av ekonomi, säger Winiger.

Några exempel som lyfts fram i färdplanen är längre och tyngre fordon, snabbare utbyggnad av bioraffinaderier samt en klimatstyrande avståndsbaserad skatt.
– Dessa åtgärder skulle ge stora effekter i ett läge där åkerinäringen behöver ta tyngre beslut och få fler idéer som bidrar till affärsnytta samtidigt som de leder till att vi uppnår miljömålen, sammanfattar Tove Winiger.

Vill du läsa mer om färdplanen för fossilfri konkurrens, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-06 11:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Sveriges Åkeriföretag Trafikanalys