Göteborgs inrikestransporter ska vara fossilfria senast 2030

Senast år 2030 ska Göteborgs Stads utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria. Göteborg har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. -Vi behöver öka takten för att skapa ett fossilfritt Göteborg, säger Matilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Transportutmaningen de antagit är Fossilfritt Sverige som ska skynda på utvecklingen. Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 vet vi att Göteborgs Stad behöver vara med på tåget, fortsätter Matilda Edlund i pressmeddelandet.

Nyckeln till att nå målet är att snabbt minska växthusgasutsläppen från transporterna. Därför har Sveriges riksdag antagit ett särskilt mål att sänka utsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

I inrikestransporterna räknas flyget inte in.

På miljö- och klimatnämndens möte 22 januari antog nämnden, å Göteborgs Stads vägnar, Fossilfritt Sveriges transportutmaning.
– Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen, säger Mathilda Edlund Det bidrar också till en renare luft för göteborgarna.

I Klimatstrategiskt program för Göteborg och Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, har staden redan mål för transportsektorn.
– Genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning sätter vi press på oss själva att nå våra mål, avrundar Mathilda Edlund.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-15 11:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Göteborg Miljö