DSV misstänktes för brott mot lagen om transport av farligt gods – Ärendet nedlagt

En transport av farligt gods hade påbörjats på DSV:s terminal i Landskrona. Speditören hade dock inte skickat med fullständig dokumentation för transporten vilket ledde till att de misstänktes för brott mot lagen om transport av farligt gods. Ärendet har nu lagts ned av åklagaren.

Fredagen den 13 juli 2018, vinkades ett polskt ADR-skyltat ekipage in för kontroll av Helsingborgspolisen. Föraren berättar att det farliga godset hade lastats på DSV i Landskrona och han visade upp handlingarna som DSV bifogat transporten.

Frakthandlingarna som föraren visar upp saknar deklaration för ADR-godset och föraren säger att han inte kontrollerade dokumenten innan han lämnade terminalen, utan noterade endast att det fanns ADR-gods på trailern och skyltade därför upp lastbilen.

Det aktuella godset hade tidigare anlänt till terminalen i Landskrona där det sedan lastades om. Därför ansågs DSV vara avsändare för den del av transporten som påbörjades i Landskrona.

Enligt 1.4.2.1 i ADR-reglerna, ska avsändaren överlämna nödvändiga godsdeklarationer till transportören. Detta har inte DSV gjort.

Därmed misstänks DSV för brott mot lagen om transport av farligt gods. Eftersom det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har skett, inleds förundersökning.


DSV representeras av jurist
Tommy Pilarp som tillskriver kammaråklagare Mikael Bäckström och påpekar att enligt ADR-reglerna ska avsändaren ansvara för att en godsdeklaration upprättas. Redan där brister dokumentationen om godset.

Därför menar Pilarp att DSV inte kan hållas vare sig praktiskt, formellt eller rättsligt ansvarig som avsändare. Det är företaget i utlandet som är de verkliga avsändarna och också mot dem anklagelserna bör rikta sig, fastslår Tommy Pilarp

Vi kontaktar kammaråklagare Mikael Bäckström i Östersund. Du lade ner ärendet. Varför?
– Jag bedömde att speditören inte kunde bedömas såsom avsändare, säger han till oss.
Även han pekar på att det rätteligen borde vara det utländska företaget som skulle ses som avsändare.

DSV är därmed inte längre misstänkt för något brott.

Gilla PROFFS på Facebook!
Gilla PROFFS på Facebook!

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-22 16:25
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-regler DSV Rättsfall Transportfusket