Artificiell intelligens kan gynna transportnäringen

EU:s gemensamma plan för artificiell intelligens, AI, kan gynna transportnäringen, säger Transportföretagen som sammanställt en rapport om ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”.

I veckan fattade EU:s ministerråd beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens. Bland annat understryks behovet av att utveckla yrkesutbildningar inom området och en bred strategi för fortbildning inom AI efterlyses.

Transportföretagen har i sin rapport ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”, tagit upp dessa punkter som vitala för att lösa transportnäringens rekryteringsbehov.

Transportsektorn befinner sig i ett stort teknikskifte, läser vi i pressmeddelandet. Den ökade digitaliseringen har inneburit förändringar som självkörande fordon och en alltmer digitaliserad verkstad vilket i hög grad påverkar och förändrar behovet av personal inom transportnäringen.

Transportföretagen har producerat en rapport med en djupdykning i frågan med förslag på åtgärder. EU:s ministerråds beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens tar upp delar av de åtgärder som Transportföretagen belyser.


Caj Luoma, chef kompetensförsörjning
, Transportföretagen, tycker det är glädjande att EU:s ministerråds gemensamma plan för artificiell intelligens belyser stora delar av åtgärder som Transportföretagen föreslår.
– Exempelvis efterlysning av en bredare strategi för fortbildning på den nuvarande arbetsmarknaden och utveckla yrkesutbildningarna inom området, säger Luoma.

Utbildningssystemet är trögrörligt idag och det är av oerhörd vikt att utbildningarna anpassas på ett snabbare och mer flexibelt sätt i takt med den snabba teknikutvecklingen för att inte tappa mark.

Transportföretagens rapport visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår.

Idag finns ett stort behov av personal inom transportnäringen och i samband med en ökad digitalisering uppstod frågan om de kommer att behövas i framtiden, därav framtagandet av rapporten.

Att säkerställa personal inom transportnäringen är en av våra viktigaste frågor och då behövs en konkret uppfattning om vart vi är på väg och hur vi ska arbeta framöver, fortsätter Luoma.
– Att EU:s ministerråd belyser delar av våra förslag på åtgärder visar att vi är på rätt väg. Det behövs ett krafttag där branschen, beslutsfattare och utbildningssystemet tillsammans arbetar för att lösa framtidens transporter och utmaningar, avslutar Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-20 11:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Artificiell intelligens EU Transportföretagen