Transportföretagen radar upp frågor efter regeringsförklaringen

Transportföretagen välkomnar att en ny regering nu finns på plats. Statsministerns regeringsförklaring var intressant och gav upphov till flera kommentarer och synpunkter.

Transportföretagen välkomnar att regeringen skapar ett Infrastrukturdepartement. Infrastruktur- och transportfrågor är centrala för Sverige och förtjänar ett eget departement. Att statsministern dessutom tillsätter två erfarna ministrar på det nya departementet förstärker bilden av att regeringen kommer att ge infrastruktur- och transportfrågor vederbörlig uppmärksamhet.

I ett pressmeddelande välkomnar Transportföretagen att regeringens vill förbättra vägunderhållet. En efterlängtad och välbehövlig satsning. Vi ser fram emot att vägunderhållet förbättras under mandatperioden.

Ett flertal förslag på transportområdet föranleder olika klargörande. Förslagen har öppnat för en rad frågor från Transportföretagen.

Regeringen slår fast att från år 2030 ska bensin- och dieselbilar inte få säljas. I pressmeddelandet undrar Transportföretagen vad som gäller för biodrivmedelsbilar eftersom de är exakt samma fordon. Får de säljas efter 2030? Det är viktigt att snabbt klara ut vad som gäller.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Om inte annat så är
det en avgörande förutsättning för de som planerar investeringar i biodrivmedelsproduktion. Kommer det att finnas elbilar till rimliga priser som klarar behoven i till exempel Norrbottens inland. Får laddhybrider säljas? Kommer elnätet och laddmöjligheterna hinna byggas ut i nödvändig utsträckning?

Ska den reala indexeringen av drivmedelsskatter som automatiskt höjer skatterna varje år återinföras?

Det aviseras ett skärpt bonus-malus-system. Hur mycket dyrare ska det bli för den som exempelvis behöver en dieseldriven fyrhjulsdriven bil med hög markfrigång, sådana personer finner vi ofta bosatta på landsbygden. Hur stora extraskatter ska det bli på hantverks- och distributionsbilar?

Vad menas med en kraftfull skatteväxling? Hur mycket av detta ska tas ut som höjda drivmedelsskatter? Det aviseras en skärpt reduktionsplikt för drivmedel. Hur mycket ska detta höja drivmedelspriserna? Sverige förbrukar redan idag cirka 30 procent av världens HVO genom massiv import. Hur ser regeringens politik ut för att vi i Sverige ska ha tillgång till erforderlig mängd av konkurrenskraftigt biodrivmedel till transportsektorn?

Det aviseras ofinansierade järnvägssatsningar på några hundra miljarder kronor. Hur ska dessa satsningar finansieras? Ska de ske utom transportbudgeten eller inom? Vi oroas över att ytterligare finansiering ska tas ifrån väg, sjö och flyg för att flyttas till järnväg.

Det aviseras krav på ökad andel förnybara bränslen för flyget, miljödifferentierade start- och landningsavgifter och återinförd flygskatt. Hur mycket stiger kostnaderna? Hur påverkas inrikesflyget till norra Sverige?

Vi står mitt i stora utmaningar vad gäller infrastruktur- och transportfrågor. Vi hoppas att regeringen kommer att reda ut frågorna snabbt och ge våra branscher möjligheter att fatta långsiktiga beslut och bedriva en effektiv verksamhet för Sverige.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-21 15:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Regeringsförklaringen Transportföretagen