Fotograf: Facebook / Centerpartiet

C vill införa ”malus” – för minskade utsläpp

Centerpartiet vill driva igenom bonus-malus-systemet för att få ner utsläppen från transporterna på våra vägar. Webb-intervjun med Kristina Yngwe (C), har på Facebook i dag väckt starka reaktioner bland branschfolk.

Det var Kristina Yngwe som talade på filmen och berättade att man ser hur utsläppen från transporter åter ökar. Systemet de vill införa, handlar om att bilar som har mindre utsläpp, ska belönas med en bonus, medan de med högre utsläpp, ska få en malus, det vill säga en utgift.

Hon beklagade att regeringen förhalat utredningen varför systemet nu inte kan införas förrän 2018.

Då Yngwe är utomlands, hänvisades vi till Rickard Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, för att fråga hur de menar systemet ska fungera i praktiken. Varför tror ni att utsläppen från transportsektorn åter ökar?
– Relativt enkelt, säger han. Samtidigt som oljepriset gått ner, har regeringen valt att straffbeskatta förnybara bränslen.

Detta menar han leder till att exempelvis etanol väljs bort och han tar även upp Karin Svensson-Smiths (MP) förslag om kvotplikt som han menar skulle kunna göra stor skillnad.
– Utan kraftfull politik, ökar utsläppen, konstaterar han.

Yngwe säger att inrikes transporter står för 30 procent av de totala utsläppen och Nordin fyller i att ungefär 60 procent av resten, kommer från personbilismen. Hur stor del av de 30 procenten som utgörs av utländsk trafik, laglig eller olaglig, säger han är svårt att veta då en del av trafiken just är olaglig och måste beivras.

Hur ska systemet verkställas i praktiken?
– Relativt simpelt, säger han. Vid köp av bil, erhålls en bonus beroende på vilken bil du köper och det handlar inte bara om avgaser utan även hela livscykeln.

Malus-delen ska tas ut bredare, exempelvis på fordonsskatten under de första fem åren, vilket skulle ge skjuts framåt för begagnatmarknadens bilar med bättre miljöprestanda, säger han. Då handlar det om fordonsregister och då utesluts väl utländska lastbilar.
– Systemet handlar i första hand om personbilar, säger han. Lastbilssidan är mer komplicerad.

De föreslår där en miljölastbilspremie, alltså bara bonusdelen, inte malus och vill undersöka möjligheterna att införa skrotningspremie för gamla lastbilar med gamla motorer som släpper ut mycket koldioxid och partiklar.

På vilket sätt menar ni att alternativa transporter på exempelvis järnväg, gagnas av systemet ni föreslår om det ytterligare fördyrar för svenska vägtransporter?
– Det är en av anledningarna till att tunga transporter endast ska omfattas av bonussystemet. Det skapar bättre konkurrens för svenska åkerier, vilket är bra för miljön.

Han framhåller att järnvägen måste rustas upp, vilket de vill avsätta mer pengar till i sin budget. Ett fungerande system kräver också att konkurrens från olagliga åkerier beivras då det aldrig går att konkurrera mot fusk.

Allt gods kommer aldrig att kunna gå på järnväg, men de två transportslagen kan komplettera varandra och därför behöver vi ett transportsystem som rymmer både järnväg, lastbilar och andra lösningar, avslutar Nordin.

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-14 17:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Malus Miljö Pålagor Utsläpp