PROFFS WEBB-TV

Svår halka i Halland – entreprenören uppfyller kraven

Väglaget är besvärligt i norra Halland just nu och även om endast mindre incidenter skett, står det lastbilar i vägen som inte kan ta sig fram. NCC som halkbekämpar i området säger emellertid att de gör det helt enligt gällande regler och krav.

Det började snöa ymnigt vid 8-tiden i morse och snart kommer rapporter in om att trafikanter menar att halkbekämpningen är undermålig. Vi får en film från en av dem vars arbetsplats Vägen bjuder på alldeles för mycket spänning på Riksväg 15 mellan Markaryd och Knäred som är en klass 3-väg.

Lars Henningsson är platschef på NCC i Halmstad och han berättar att de är ute och kör för fullt.
– Vägklasserna 1-3 tillhör saltvägnätet och där både röjer och saltar vi, säger han till oss. Klass 4-5 plogas först rena och sedan saltar vi, men prio ligger nu på klass 1-3.
Redan innan vädret försämrades var de ute och vidtog preventiva åtgärder på de prioriterade vägklasserna. Han säger att de följer Trafikverkets regler och krav för halkbekämpning.

Så här såg det ut på Rv 15:

I tidigare intervjuer med Trafikverket, har vi fått veta att klassningen påverkar plogning och halkbekämpning och att plogbilarna under pågående snöfall ska köra kontinuerligt när det kommit 3 centimeter snö där varje varv får ta maximalt sex timmar och efter snöfallet upphört, har entreprenören sex timmar på sig att göra klart på Trafikverkets minsta vägar. Hur underhållet ser ut, beror alltså på vilken vägklass vi talar om och klassningen baseras på årsdygnsmedeltrafiken för den aktuella vägen.

Har en entreprenör ett blandat vägnät, är det vägen med högsta kraven som styr åtgärderna.

Trafikverket berättade också att eftersom det endast är åtgärdstiden som startar när snön kommer, kan entreprenören avstå från att börja ploga just då. Med exempelvis två fordon, kan han vänta en timme och sedan med båda bilarna köra klart området inom den utsatta tiden har gått ut.

Hur entreprenörerna klarar åtgärdstiderna på de olika klasserna, kontrolleras av Trafikverket dels under vintern och sedan med uppföljningar. Hur entreprenörerna lägger upp arbetet, lägger sig Trafikverket inte i så länge åtgärdstiderna och kraven uppfylls.


”Lägst bud vinner upphandlingen”.
Är det påståendet något som indikerar att det kanske inte finns tillräcklig ekonomi till att göra det där lilla extra, frågar vi Lars Henningsson.
– Nej, pengar är inget problem, svarar han. Vi har ett uppdrag som vi måste klara av.
Missar entreprenören uppdraget, kan avtal sägas upp och det finns även viten kopplade till misskötsel.

Varför är det då ändå halt? Vi tar upp en del exempel vi fått av Trafikverket som rör en klass 3-väg med startkriteriet en centimeter snö och fyra timmars åtgärdstid där plogbilen går ut direkt och det snöar två centimeter i timmen. Lars Henriksson fyller i vårt exempel.
– Ja, då tar rundan fyra timmar och när första vändan är klar, ligger det åtta centimeter snö där åtgärden började utan att något fel begåtts.
Trafikanter kan då uppleva det som att entreprenören inte gjort sitt jobb på rätt sätt.

På en klass 1-väg med två timmars åtgärdstid, innebär det att det som sämst kan vara 4-5 centimeter snö om man räknar likadant.

Lars Henningsson uppmanar trafikanterna att anpassa hastigheten till rådande väglag och vi frågar hur situationen är med lastbilarna. Är det många som står i vägen?
– Det är alltid några som inte klarar av vinterväglag och bland dem finner vi bland annat fellastade, utländska tvåaxliga trailerekipage inte sällan i kombination med dåliga däck, avrundar Lars Henningsson.

Foto & film: Krister Johansson

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-21 13:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Framkomlighet Halka Halkbekämpning Trafiksääkerhet Vägunderhåll