Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Internationella ligors logistikkedjor ett hot mot samhället

Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott och fokusera på att bryta de internationella stöldligornas logistikkedjor inom Sverige. Det är några av de förslag som Trygghetskommissionen presenterade under torsdagen i sin andra och slutliga rapport.

De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en klar majoritet av stölderna av bilar och båtmotorer.
Stölder, inbrott och bedrägerier är kränkande för dem som drabbas och skapar otrygghet i samhället.
– Internationella stöldligor och bedrägerier är två områden där brottsligheten i kontrast till annan kriminalitet ser ut att öka. Det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet. Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.

Reinfeldt berättar vidare att stort fokus ofta läggs på själva gränskontrollerna. Han lyfter problemet med att tullen inte har mandat att kontrollera utgående trafik i syfte att förhindra utförsel av stöldgods.
– Regeringen har redan förslagit att man ska ändra mandat för tullen och höja trösklarna för hur man ska komma in och hur man ska kunna lämna landet.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Han ger exempel på att
stöldgods oftast lämnar landet via Öresundsbron och via hamnar och att det i dag endast är svensk polis som får lov att kontrollera utgående trafiken.
– Och svensk polis är i försvinnande få fall närvarande för att göra den typen av kontroller, säger han och pekar på hur enkelt det är för de kriminella att till och med kunna föra ut stora entreprenadmaskiner.

Eftersom det pågår ett politiskt arbete med att komma tillrätta med nämnda problem, har kommissionen istället valt att fokusera på det som sker inom landets gränser.
– Någonstans mellan 30 och 50 procent av inbrotten i Sverige är kopplade till stöldligor. Men när det gäller båtmotorer, bildelar och entreprenadmaskiner, då talar vi om väsentligt högre andelar, förklarar Fredrik Reinfeldt och tillägger att det bland annat krävs forskning och att rättsväsendet lär sig mer om brottstypen för att få fram en mer exakt siffra om hur många stölder av den här typen som kan kopplas till de internationella ligornas framfart i Sverige.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Med hänsyn till de
it-relaterade bedrägeriernas omfattning (som idag är västvärldens snabbast växande brottsfenomen) och dess struktur föreslår Trygghetskommissionen att polisens roll definieras om till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten.

Kommissionen betonar även vikten av att i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet involvera andra aktörer som inte traditionellt haft en sådan uppgift, däribland it-branschen.

När det gäller de internationella stöldligornas verksamhet bör polisen även rikta fokus mot de inhemska logistikkedjorna vilka inte får tillräcklig uppmärksamhet i de satsningar som görs idag mot brottsligheten.
– Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Webb-TV

Se presskonferensen med Fredrik Reinfeldt:

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-11 09:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Fredrik Reinfeldt inbrott Kriminalitet Organiserad Brottslighet Polisen Transportfusket Trygghetskommissionen Tullen