Att ”räkna med glashala p-fickor” fick läsarna att rasa

Trafikverket: ”Jag uttryckte mig otydligt”

Efter att en lastbil kanat av vägen då det inte gick att bromsa på en glashal parkeringsficka där han skulle ta rast, frågade vi Trafikverket om det inte ska halkbekämpas även på sidoområdena kring vägen. Svaret blev då nej vilket väckte känslor hos många. Nu förtydligar Trafikverket sig.

Svaret vi då fick av Lennart Helsing, presskommunikatör på Trafikverket, var alltså nej. Nej blev också svaret på frågan om det inte finns regler som kräver just det.

Svaren väckte starka känslor bland läsarna, likaså hos Johan Granlund, civilingenjör och produktionschef. Han säger att Trafikverkets presskommunikatör Lennart Helsing sprider flera allvarliga felaktigheter som exempelvis att det inte finns lagar eller krav som kräver att parkeringsfickor, rastplatser eller liknande sidoytor ska halkbekämpas.

Som trafikverkare och i synnerhet som talesperson, borde Helsing ha god kunskap om Väglagen (SFS 1971:948), anser Granlund.
– Väglagens paragraf 26 ställer tydliga krav på halkbekämpning av nämnda sidoanläggningar, säger han. ”Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder”.

I paragraf 2 definieras vad en väg är. ”Till väg hör vägbana och övriga väganordningar. Anordning, som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denne, är väganordning ”.
– Kravet på tillfredsställande drift av nämnda sidoytor är alltså odiskutabelt och det är förvånande att en Trafikverket tillåter en talesperson att förvilla allmänheten om detta utan att dementera och rätta tramset, säger Granlund.

Utöver att förneka Väglagen, påstår Helsing att det inte finns regler för bekämpning av sidoanläggningar, fortsätter Granlund.
– Detta är naturligtvis fel då det i Trafikverkets kontraktshandlingar med alla vägdriftentreprenörer ingår dokumentet ”Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg” (SBV), säger Granlund. Där står tydliga krav på halkbekämpning på sidoanläggningar.


I Förvaltningslagens paragraf 5
står ”en myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen”, fortsätter Granlund.
– Det betyder att om Väglagen inte krävt halkbekämpning av sidoanläggningar, skulle det alltså vara olagligt att Trafikverkets SBV kräver det, säger han.

Vidare kräver Förvaltningslagen också att ”i sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk”.
– Det framstår alltså som om Trafikverkets talesman brutit mot lagens krav på saklighet, när han i intervjun förvillar allmänheten om såväl gällande väglagstiftning, som Trafikverkets kontraktskrav på halkbekämpning. En prövning i domstol av detta vore välkommen, sammanfattar Johan Granlund.

Vi ber Lennart Helsing bemöta Granlunds kritik vilket han gör, även om han ogillar att gå i debatt i tjänsten då sådana riskerar bli oändliga. Han menar att Granlund får tycka vad han vill, men håller med om att detta kräver svar.

Helsing håller med om att han var otydlig i förra intervjun och missade att han enbart talade om hur de röjer och halkbekämpar.
– Och vill man som Granlund haka upp sig på ansvaret för exempelvis p-fickor, så har han helt rätt. Visst röjer vi dem också, men först efter att vägen är röjd. Jag uttryckte mig otydligt, men jag trodde inte att någon skulle tro att det jag sa var samma sak som att vi totalt struntar i rastplatser och andra sidoytor, sammanfattar Lennart Helsing.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-17 16:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Halkbekämpning Trafiksäkerhet Trafikverket