DEBATTARTIKEL

Att invänta avtalad bärgare – ”ett oacceptabelt beslut”

Ett havererat lastbilsekipage på E45 orsakade totalstopp i fyra timmar. Inte för att det inte fanns bärgningsbilar att tillgå, utan för att ”rätt” bärgare skulle komma till platsen. Helt oacceptabelt menar författarna till debattartikeln som menar att människors hälsa och viktiga samhällsfunktioner måste gå före byråkratiska och katastrofala avtalsskrivningar.

Annan dag jul havererade en lastbil strax norr om Orsa på E45. I samband med olyckan blockerade lastbilen båda körfälten. Olyckan orsakade således ett totalstopp på den för inlandet så viktiga Europavägen.

En bärgare var snabbt på plats och kunde i princip påbörjat bärgningen av haveristen, men stoppades av byråkrati. Varken det drabbade åkeriet eller Trafikverket hade avtal med det bärgningsföretag som var på plats och därmed kunde inte det viktiga arbetet med att öppna vägen påbörjas.

Trafikverket hävdade att de var tvungna att invänta det bärgningsföretag de hade avtal med och under tiden fick alltså övriga trafikanter vackert sitta och vänta på att det avtalsknutna bärgningsföretaget kom till platsen. Stoppet i trafiken varade enligt tidningsartiklar hela fyra timmar!

Visst, ingångna avtal skall hållas, det är ju hela poängen med att skriva avtal. En rimlig fråga i sammanhanget är ändå – kan det tillåtas att en så viktig funktion som bärgning av fordon tillåts låsas i så hårda skrivningar, att en viktig pulsåder blir avstängd i fyra timmar? Svaret är givetvis nej och här måste Trafikverket se över sina avtalsskrivningar så att liknande situationer inte uppstår igen.


Så vitt det är känt har
inga personer kommit till skada på grund av den blockerade vägen, men det kan enbart tillskrivas slumpen. Varje minut vägen är blockerad, innebär en uppenbar risk för människors liv och hälsa. Tur i oturen var vädret förhållandevis milt den här annandagen.

Situationen hade varit en helt annan vid tjugo minusgrader eller kallare. I ett sådant läge kan det snabbt uppstå en allvarlig situation bland de köande bilarna. Det går fort att kyla ut ett fordon som stannat och det innebär en direkt livsfara för de som drabbas.

Vad skulle räddningstjänsten gjort om de behövt göra en insats på andra sidan den blockerande lastbilen? Som sagt, det var enbart slumpen som gjorde att ingen kom till skada den här dagen. Däremot drabbas företag av kostnader eftersom trafiken inte fungerade som den skulle och det får omedelbart ekonomiska konsekvenser för vårt samhälle.

Det är i skenet av detta som Trafikverkets katastrofala avtalsskrivning måste ses, för att tjäna några kronor skriver myndigheten ett avtal med ett bärgningsföretag som får dramatiska följder för individer och samhällsekonomin. Den här situationen är inte acceptabel och Trafikverket måste omedelbart se över sina avtal så att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Sedan kan man ställa sig frågan varför inte polismyndigheten agerade mer kraftfullt och tog beslut med stöd av SFS 1982:198.

Avtal eller inte, bärgaren som var på plats skulle givetvis fått uppdraget att bärga haveristen och därmed öppnat vägen för trafik. Att blockera E45 i fyra timmar för att Trafikverket skriver usla avtal är inte rimligt! Människors hälsa och viktiga samhällsfunktioner måste gå i första hand – byråkrati kan inte tillåtas riskera människoliv eller ge allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin!

Sverigedemokraterna i riksdagens trafikutskott
Thomas Morell, Jimmy Ståhl, Patrik Jönsson

Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto: Tommy Holl, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-03 09:27
Kategori: Debatt
Taggar: Bärgning Sverigedemokraterna Trafikverket