Renova utvecklar bränslecellsdriven sopbil

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en elektrifierad sopbil. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.

Hans Zackrisson som är chef för fordonsutveckling på Renova, konstaterar att elektrifiering med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgas är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som soplastbilar.

Bilarna får alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, exempelvis räckvidd, drifttid och lastkapacitet.
– Att utforska ny teknik är en viktig del av hållbarhetsarbetet på Renova, säger han vidare.

Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan de elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd.
– Och tankningstiden skiljer sig inte nämnvärt från den för fossildrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell.


Renova har deltagit i
utvecklingen av elektriska sopbilar tidigare. Detta är dock första gången som en elektrifiering kommer att ske med hjälp av bränsleceller.

I väntan på en utbyggnad av ett mer heltäckande nät av vätgasstationer, ser PowerCells vd Per Wassén, sopbilar som ett idealiskt första steg i elektrifieringen av tunga transportfordon.
– De kör enligt fasta rutter och kommer alltid tillbaka till utgångspunkten vid fullgjort arbetspass, något som innebär att behovet av tankstationer begränsas starkt, säger Wassén.

I takt med att vätgasstationerna nu byggs ut i Europa kommer bränslecellsdrift bli ett attraktivt alternativ och kunna bana väg för den oundvikliga omställning som av klimat- och miljöskäl måste ske inom den tunga fordonsbranschen, anser Per Wassén vidare.

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen, har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt att processa och analysera den för jämförelse med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-10 14:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa brännslen Joab Miljö Powercell Sweden AB Produktutveckling Renova Scania