Volvo Lastvagnar stämmer Scania för patentintrång

Volvo Lastvagnar kräver, via en stämning inlämnad till Patent och marknadsdomstolen, ett vite på tio miljoner kronor av Scania samt att Scania förbjuds tillverka och marknadsföra Eco-roll i sina lastbilar. Och Volvo vill att förbudet ska verkställas innan en dom vinner laga kraft, rapporterar nyhetssajten realtid.se.

Utöver tillverknings- och säljförbud, vill Volvo även att Scania ska betala ersättning för att utnyttjat Volvo-patentet sedan den 9 november 2013, men också för den skada intrånget har åsamkat Volvo Lastvagnar. Någon summa för det sistnämnda anger man inte.

”Att Scanias växellådor med Eco-roll-funktion sålunda nyttjar särdragen i den kännetecknande delen av krav 1 i Patentet har bekräftats när Volvo genomfört testkörningar med Scania-fordon av aktuellt slag”, skriver Volvos ombud advokaterna Peter Sande, Karin Westerberg och Sofia Kax på Sandart & Partners Advokatbyrå. Det skriver realtid.se på sin nyhetssida.

Volvos patent löper ut den siste maj 2020, vilket sannolikt är anledningen till att Volvo önskar ett skyndsamt hanterande.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-16 14:47
Kategori: Nyheter
Taggar: Eco-roll Patentintrång Scania Volvo Lastvagnar