Scanias transportlaboratorium blir fossilfritt

Scanias interna transportbolag visar hur koldioxidutsläpp kan minskas med mer än 95 procent med befintlig teknik.

Scanias transportlaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Verksamheten består av 45 lastbilar och bussar, varav 14 är dragbilar för fjärrtransporter. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria bränslen eller hybridteknik.

Transportlaboratoriet grundades 2008 som en förlängning av Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning för att öka förståelsen för kundernas utmaningar och för hur deras lönsamhet kan förbättras.

Redan under de första fem åren, lyckades transportlaboratoriet minska bränsleförbrukningen med 20 procent och koldioxidutsläppen med 50 procent per transporterat ton gods.
– Det här handlar om att leva som vi lär, säger Jan Björklund, vd för Scanias Transportlaboratorium. Vi ber inte våra kunder eller industrin att göra något som vi själva inte är villiga att göra.

Varje dag kör transportlaboratoriets 14 lastbilar och dragbilskombinationer gods mellan Scanias tillverkningsanläggningar i Södertälje och Zwolle i Nederländerna. Under loppet av ett år, körs varje fordon ungefär 400 000 kilometer, vilket är ungefär tre gånger så mycket som för en motsvarande lastbil hos ett genomsnittligt åkeri under samma tid.


Det betyder att transportlaboratoriet
är en unik snabb möjlighet för Scania att testa och utvärdera fordonens kvalitet och prestanda. Lika viktigt är att testa teorier om hur flödesanalys och planering kan användas som metoder att få bort spill i transportsystemet, samt förarträning.

En av de viktigaste lärdomarna för Scania, säger de är effekten av planering och förarträning.
– Vi ser att det fungerar och att även små förändringar har stor effekt. Ett exempel är att man genom att sänka hastigheten från 90 till f80 kilometer i timmen för fjärrtransporter, kan minska bränsleförbrukningen med 10 procent samtidigt som tidsförlusten bara blir en procent, säger Jan Björklund.

Att transportlaboratoriet inte är 100 procent fossilfritt, beror på att det är brist på HVO/biodieselstationer utanför Sverige, och att lastbilarna därför måste tankas med vanlig diesel ibland.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-13 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Miljö Scania Transportlaboratorium