Johan Jönsson, programansvarig för transportprogrammet på Tegelbruksskolan tillsammans med en av de många nöjda eleverna, Elin Lundin.

Elins väg till drömjobbet går via Tegelbruksskolan

I lördags öppnades dörrarna för allmänheten på Tegelbruksskolan i Klippan. Främsta syftet med öppet hus är att locka nya elever till skolan. Hittills har det inte varit några som helst problem med att fylla utbildningsplatserna. Skolan är populär och har ett gott rykte, vilket inte minst bekräftades av helgens stora publiktillströmning - och av eleven Elin Lundin som snart tar klivet ut i yrkeslivet.
Lars Johansson, TYA.
Lars Johansson, TYA.

På det gamla tegelbruksområdet i Klippan ligger sedan 25 år tillbaka ett av de mest välrenommerade transportgymnasierna i landet. På Tegelbruksskolan arbetar 18 lärare med att utbilda de cirka 120 blivande yrkesförarna på det treåriga transportprogrammet. Eleverna kommer inte endast från Klippans kommun.
– Vi har elever även från bland annat Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, förklarar Johan Jönsson, programansvarig på den kommunägda skolan.

Förbindelserna till och från Klippan är så pass bra att alla elever pendlar varje dag, även om det kan bli ganska långa resor för några elever.
– Dom vill ju gå här så de kan ta dessa långa restider, det är positivt, säger Johan Jönsson.

Varför de långväga eleverna väljer att inte gå på skolor närmare hemmet är något som Johan inte riktigt kan svara konkret på. Men han har sina teorier.
– Dels har vi väldigt bra bilar, det är ju en viktig bit. Och dels har vi väldigt kompetent och omtyckt personal.

Fordonsparken har en låg medelålder, även om det finns en och annan äldre lastbil på gården. Även så pass till åren att de är utrustade med analoga färdskrivare.
– Det finns alltså möjlighet för eleverna att träna även på den typen av fordon.


Själva föraryrket har genom
åren utvecklats bland annat såtillvida att det idag ställs allt högre ”teoretiska krav” på föraren. Bland annat genom kravet på YKB. Detta innebär att eleverna idag i många fall behöver extra stöd under skolgången.
– Elever med läs- och skrivsvårigheter får den hjälpen av oss. Det är nog det som har spritt sig och som gör att många söker sig till oss, funderar Johan Jönsson.

Alla som går ut från transportprogrammet på Tegelbruksskolan får jobb. Inte endast elever som klarat av att ta sina tunga körkortsbehörigheter.
– De som inte klarat släpet får jobb som distributionsförare. De som inte heller klarat sin C-behörighet får jobb. De har ju ADR- och truckutbildning så de kan jobba som budbilsförare, konstaterar Johan Jönsson.

En som om drygt ett halvår är färdigutbildad yrkeschaufför genom Tegelbruksskolans försorg, är Elin Lundin. Även om hon idag inte har blivit formellt godkänd för tungt släp, har hon redan fått klart med jobb den dagen hon slutar skolan. Men hon vill inte avslöja var hon ska jobba.

Däremot vet hon varför man ska välja att gå på transportgymnasiet i Klippan.
– Du får så jättemycket, lärarna är verkligen underbara och står upp för dig och vill att du ska klara av din utbildning, förklarar Elin.

Körningen är det som Elin anser har varit det bästa med skolan.
– Jag kom hit och var helt grön och idag kan jag faktiskt köra lastbil, det är faktiskt helt sjukt, säger hon och ler.


Många som söker sig till
yrket har ofta någon i familjen eller i släkten som kör lastbil. Men så är det inte för Elin Lundin.
– Nej, min gammelmorfar körde lastbil – och nu så är det jag.

Hur ser ditt drömjobb ut som chaufför?
– Bra arbetstider, bra lön och en rolig körning.

Vad är då ”en rolig körning”?
– Jag vet faktiskt inte. Det lär nog visa sig när jag har provat på yrket ett tag, svarar Elin.

På gymnasieskolan finns även ett så kallat programråd. Där ingår bland annat Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA. På det öppna huset representerades TYA av Lars Johanson.

Varför ska man utbilda sig till yrkeschaufför?
– En extremt bra arbetsmarknad, svarar Lars snabbt och pekar på det ökande transportbehovet.

En annan fördel med jobbet, är att det är fritt, menar han vidare.
– Även om du bland annat har digital färdskrivare och kör- och vilotidsregler så är det ett fritt jobb, om man sköter det rätt. Man har dessutom bra karriärmöjligheter, du kan bli transportledare, lärare på ett transportgymnasium eller egen åkare.

I ett kommande nummer av Proffs kan du läsa mer om transportutbildningen på Tegelbruksskolan i Klippan, som under det öppna huset inte endast lockade storpublik. Även många företag såg sin chans att ställa ut på området i syfte att locka till sig nya chaufförer.
– Detta är en minimässa, kan man säga. Intresset från företagen är så stort att vi faktiskt fått tacka nej till några som ville ställa ut på området, avrundar en nöjd Johan Jönsson.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-15 16:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsutbildning Gymnasieutbildning Klippan Tegelbruksskolan Transportprogrammet TYA