Sölvesborgsåkeri får betala 50 000 för manipulerat AdBlue-system

Den 6 september dömdes ett Sölvesborgsåkeri till företagsbot för att ha ertappats med manipulerat AdBlue-system. Åkeriet ska därmed betala 50 000 kronor till staten.

En lastbil tillhörande Bromölla Transport AB i Sölvesborg stoppades den 19 februari i år av trafikpolisen i Växjö. Under fordonskontrollen fattar polisen misstankar om att fordonets AdBlue-system är manipulerat, något som senare kunde styrkas genom den tekniska undersökning som följde.

Enligt domslutet, som Växjö tingsrätt meddelade den 6 september, kände åkeriets vd till manipulationsutrustningen, men hävdar att den suttit monterad då åkeriet köpte den aktuella lastbilen för två år sedan.

Tingsrätten konstaterar att Bromölla Transport AB inte har vidtagit några åtgärder för att avmontera manipulationsutrustningen. Åkeriet menar att det inte gjorts av kostnadsskäl.

Växjö tingsrätt finner att bolaget därmed inte har gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten.

Företagets vd har tidigare uppgett för tingsrätten att Bromölla Transport AB godtar åklagarens yrkande och att bolagets ställföreträdare inte har möjlighet att närvara vid huvudförhandlingen. Därmed avgjordes målet utan huvudförhandling och åkeriet ska därmed enligt domslutet betala 50 000 kronor i företagsbot.

Manipulerade AdBlue-system är inte helt ovanligt. Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg, berättar att det just nu ligger fyra liknande ärenden för behandling bara i Helsingborg.

Sören Johansson ställer sig positiv till Växjö tingsrätts dom.
– Detta har självklart en avskräckande effekt. Företagsboten ligger på en rimlig nivå, menar han.

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-11 16:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Rättsfall Trafikpolisen Växjö tingsrätt