Dragbilen var i ett så dåligt skicka att den fick körförbud. Senare visade sig att färdskrivaren dessutom var manipulerad, vilket nu renderat i en företagsbot om 150 000 kronor. Arkivbild.

Bulgariskt åkeri får betala 150 000 för manipulerad färdskrivare

I slutet av november stoppas ett bulgariskt ekipage för kontroll i Helsingborg. Förutom körförbud på dragbilen, fattade bilinspektörerna även misstankar om att färdskrivaren kunde vara manipulerad. Idag kom domen. Åkeriet tvingas betala 150 000 kronor i företagsbot.

Det som fick trafikpolis Sören Johansson att besluta sig för att ta en närmare titt på transporten var att dragbilen såg tämligen risig ut.
– Ekipaget på väg söderut men jag tog med det runt till kontrollplatsen på den östra sidan, berättade Sören Johansson när tidningen Proffs kontaktade honom i samband med vår tidigare artikel om händelsen.

Bilinspektörerna påbörjar besiktning av dragbilen och trailern. Snart besannades Johanssons misstankar. Dragbilen hade så pass omfattande tekniska brister att den fick körförbud.

När polisen fortsätter sin kontroll, fattas misstankar om att färdskrivaren kan vara manipulerad. En förundersökning inleds om misstänkt brott mot förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (2004:865).

Under den tekniska undersökningen påträffas mycket riktigt manipulationsutrustning. Därefter påbörjade Sören Johansson ett omfattande ”detektivarbete”.
– Jag har lagt många timmar på att finna bevis för att man faktiskt använt sig av möjligheten att stänga av färdskrivaren, vilket jag lyckades med, säger han.

Idag meddelades domen. Helsingborgs tingsrätt går på åklagarens linje och dömer det bulgariska åkeriet, Padikovi Transport Logistik Eood, till att betala 150 000 kronor i företagsbot.


”Tingsrätten bedömer att
manipulationsutrustningen varit sinnrik och inte alldeles lätt att upptäcka. Den vittnar därför om viss förslagenhet och var lätt att använda även under färd. Det finns inga skäl för jämkning. Det finns särskild anledning att med skärpa ingripa med ekonomiska sanktioner mot näringsverksamhet som inte bedrivs lagenligt och därigenom kan konkurrera ut verksamhet som bedrivs seriöst.

Åkeriets chaufförer har fast lön, ”vilket medför att det endast är Bolaget som har vinning av ett användande av manipulationsutrustningen.”, menar tingsrätten vidare.

Tingsrätten ifrågasätter alltså inte att brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Frågan i målet gällde i stället om åkeriet gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten.

Åkeriets företrädare menar att man ålagt sina chaufförer att rapportera ”om något måste göras”. Likaså har man berättat för dem att de ska följa gällande regler för kör- och vilotider. Men detta räcker inte. Tingsrätten menar att åkeriet inte har gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten och att företagsbot därför ska utgå.

Den yrkade företagsboten om 150 000 kr är skälig.”, skriver tingsrätten i sitt beslut. Den beslagtagna manipulationsutrustningen förklaras dessutom förverkad.

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-12 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsbot Helsingborgs tingsrätt Rättsfall Trafikpolisen