Foto: Scania

Scania levererar fordon till tyskt projekt

Den tyska regeringen har beslutat att medfinansiera ett projekt för utveckling och test av teknologi för ”eHighways”. Volkswagen Group Research och Siemens ska tillsammans utveckla teknologi och leverera tillhörande elektriska hybridlastbilar från Scania till det tyska ”eHighway”-projektet.


Detta utvecklingsprojekt är föregångaren till att starta tre olika provlinjer på tyska motorvägar där kraften ska levereras från upphängda ledningar.

Projektet ”Trucks for German eHighways”, har som mål att minska koldioxidutsläppen från långdistansfordon. Under 2019 och 2020, testas elbilarna på tre nya, tyska motorvägar.

Projektet medfinansieras av den tyska regeringen genom BMUB, vilket är det tyska ministeriet för Miljø, Naturbevarelse og Kernekraftsikkerhed.

En av provsträckorna byggs i Schleswig-Holstein på A1 vid Lübeck, en annan i Hesse på A5 söder in Frankfurt och en tredje på den regionala motorvägen B462 i Gaggenau.
– Scania ser elektrifierade motorvägar som en av möjligheterna för hållbara långdistanstransporter, säger Claes Erixon, vice vd på forskning och utveckling på Scania. Elektrifieringen spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt transportsystem, anser han.

Prenumeration 2020-09

I den första fasen av projektet, kommer Scania att leverera prototyper av långdistansfordon med olika drivlinor. En kommer att ha ett batteri på 15 kWh, medan den andra kommer att utrustas med flera batterier för längre räckvidd.

Utöver Scanias tester av elektriska hybridfordon på elväg i Sverige, kommer Scanialastbilar i det tyska projektet att vara utrustade med en strömavtagare, utvecklad av Siemens. Den monteras bakom hytten på chassit.
– I det tyska projektet kommer de viktigaste fokusområdena att ligga på att analysera och optimera drivlinekonceptet, energistyrningen, hybridtransmissionen och batteribelastningen samt nästa generation kylsystem, säger Christer Thorén, projektledare för elteknik på Scania.


Ett av Scanias delmål, är att utveckla ett hållbart transportsystem och flera projekt är inriktade på att påskynda utvecklingen av elektrifiering både för distribution och långdistanstransporter. Scania har även deltagit i ett svenskt regeringsinitiativ om innovation inom rörlighet och utveckling av elektrifierade vägar.

Scania är övertygad om att integrerade partnerskap med offentliga och privata partners i olika projekt, är den kortaste och snabbaset vägen att gå för att få hållbara transportsystem.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-13 11:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Elhybrider Elvägar Scania Strömavtagare Tyskland Upphängd El