Foto: Riksdagen, Karin Svensson-Smith, Miljöpartiet

Miljöpartiet: Argumenten mot obegränsad klampning bör bemötas med högre sanktionsavgift.

Nyligen förlängdes klampningstiden till 36 timmar, men flera politiska partier vill se att den blir obegränsad. Argumenten mot obegränsad klampningstid, menar Miljöpartiet bör bemötas med höjd sanktionsavgift.

Nyligen förlängdes klampningstiden till 36 timmar, men flera politiska partier vill se att den blir obegränsad. Argumenten mot obegränsad klampningstid, menar Miljöpartiet bör bemötas med höjd sanktionsavgift.

Den 6 augusti, skrev vi en artikel om hur infrastrukturminister Thomas Eneroth (s), Nina Lundström (L), Sten Bergheden (m). Robert Halef (kd) och Thomas Morell (sd) ser på klampningens tidsbegränsnings vara eller icke vara.

Deadline för svar var kort och alla tillfrågade hann inte inkomma med sina svar, varför vi nu bereder plats för dem också att här säga vad de tycker.

Anders Åkesson (c) kommer vi att träffa på Elmia Lastbil i år där han deltar i en transportpolitisk valdebatt. Vill du ha klampning ”på riktigt”?
-Ja, sanktioner ska vara på riktigt, säger han.
Han säger också att den utredning som Anna Johansson (s) tillsatte och som efterträdaren Thomas Eneroth (s) sedan lade en proposition på, nu är beslutad i riksdagen, vilket han tycker är ett steg i rätt riktning.

Åkesson är emellertid inte helt övertygad om att 36 timmar räcker.
-Om inte, måste man mycket snabbt gå vidare för att se vilka ytterligare sanktionsverktyg som finns att tillgå. Exempelvis längre klampningstid, sammanfattar Anders Åkesson.

Miljöpartiets Lorentz Tovatt, har berättat i Proffs tidningsutgåva om vad hans parti vill göra för transportnäringen. När vi ställer honom frågor om klampningen, kan han inte svara utan lämnar istället över till välbekanta Karin Svensson-Smith. Hon vet precis vad frågorna handlar om.
-Miljöpartiet är klart positiva till klampning ”på riktigt”, säger hon.

Vad är det som hindrar en obegränsad klampningstid för sanktionsavgifter?
-Det finns jurister som hävdar att en skärpning inte kan ses som motiverad med tanke på hur låg sanktionsavgiften är, säger hon.
Detta argument anser hon bör bemötas genom att höja sanktionsavgiften.

Miljöpartiet är beredda att ta till striktare restriktioner och mer övervakning samt vägslitageavgift.
-Syftet är att skapa rättvisa konkurrensförhållanden i vägtrafiken samt att nå klimatmålen, sammanfattar Karin Svensson-Smith.

Foto: Riksdagen, Anders Åkesson, Centerpartiet
Foto: Riksdagen, Anders Åkesson, Centerpartiet

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-08 12:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkesson Centerpartiet Eneroth Klappning Miljöpartiet Sanktionsavgift Svensson-Smith