Foto: Göran Rosengren, Arkivbild

Olika uppfattningar om klampning

Transportstyrelsens utredning fastslår att 24 timmars klampning är tillräckligt. Regeringen håller inte med och inför den 1 juli i år, 36 timmar. Tidigare drev dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S), ”klampning på riktigt”, utan tidsbegränsning, men ändå har det stannat vid 36 timmar.

Idag finns det två typer av klampning av fordon. Den ena kallas teknisk klampning och används när det exempelvis är allvarliga brister på fordonet eller att en överlast måste rättas till. Teknisk klampning har ingen bortre tidsgräns utan kvarstår tills ekipaget åter är lagligt och trafiksäkert.

Gelins KGK

Det andra är den klampning som bland annat används när betalning av förskott på sanktionsavgiften för otillåtet cabotage ska tas ut. Något som inte sällan dröjer. Här finns en bortre tidsgräns som tidigare var 24 timmar, men nu alltså är 36 timmar.

Bakgrunden till förlängningen är att Regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en förlängning av de då 24 timmarna. Transportstyrelsen kom då fram till att 24 timmar var tillräckligt, men Regeringen gjorde en annan bedömning och införde 36 timmar.

Varför just 36 timmar? Varför inte ”på riktigt” tills avgiften betalats in, frågar vi infrastrukturminister Thomas Eneroth?
– Att förlänga tidsgränsen ännu mer, riskerar leda till ett mer tungrott system för polisen, säger han. Åtgärdsbesluten måste då kunna överklagas.
Eneroth ser en risk med detta då han menar det kan leda till att polisen inte skulle klampas lika ofta och att klampningen då inte längre är ett smidigt verktyg för polisen.

Daf

36 timmars klampning infördes 1 juli, så Eneroth menar att det är för tidigt att dra några slutsatser om effekten.
– Vi vet att varje timme räknas när godset ska fram. Jag tror att förlängningen kommer att göra skillnad, men om det inte räcker, är jag beredd att undersöka vad vi kan göra för att förlänga tiden ännu mer, sammanfattar Thomas Eneroth.

Riksdagsledamot Nina Lundström (L), ser klampningsmöjligheten som viktig.
– Rättsläget är dock osäkert avseende hur länge man kan vidhålla klampning vilket gör att tidsgränsen måste prövas successivt, säger hon.
Ändringar som görs, måste vara rättssäkra, men de är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

Diodhuset

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) tycker inte gränsen på 36 timmar ska bestå.
– Fordonet ska klampas på riktigt till pengar betalats in och brister åtgärdats. För att göra det möjligt, måste vissa lagar justeras och det måste göras, säger Sten Bergheden.
Robert Halef (KD) är på samma linje som Bergheden, om det är juridisk möjligt att genomföra.

Thomas Morell, yrkestrafikpolitisk talesperson för SD, vill även han ha bort tidsbegränsningen. Grunden för klampning är att transporten skett i strid mot lagstiftningen och så länge det förhållandet råder, ska inte en tidsgräns ”låsa upp” klampningen, anser han.
– Klampningen ska fortgå så länge grunden för åtgärden kvarstår. Att det förflutit 36 timmar, innebär inte att överträdelsen plötsligt upphör, sammanfattar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-06 15:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Bergheden Eneroth EU Halef Klampning Lundström Morell Ygeman