Caj Luoma på Transportföretagen, vill att körkortslån ska omfatta fler behörigheter.

CSN-lån till körkort bra för transportnäringen

Den 1 september blir det möjligt för arbetslösa att låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Detta säger Transportföretagen gynnar transportnäringens kompetensförsörjning, eftersom branschens yrken i stor utsträckning kräver körkort.

Transportföretagens mätningar visar att transportnäringen anställer 12-14 000 nya medarbetare årligen, varav en stor majoritet av dem behöver ett körkort för att vara anställningsbara.

Möjlighet till CSN-lån för körkort, tycker Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning Transportföretagen, är glädjande.
– I en bransch där 30 000 jobb riskerar gå förlorade fram till år 2030 om inga åtgärder vidtas, kommer körkortslånemöjligheten göra det lättare att hitta personal till en bransch i stort behov av kompetent personal, säger han.

För att få ta ett körkortslån från CSN, måste personen ifråga vara mellan 18-47 år, vara arbetslös och anmäld som arbetssökande.

Lånet omfattar därutöver enbart B-körkort. På sikt vore det önskvärt att kraven på arbetslöshet och ålder tas bort samt att möjlighet bör finnas att ta lån även för körkortsbehörigheterna C och D, säger Transportföretagen.

Det nya lånet är ett bra första steg, men att villkora körkortslån med olika restriktioner och krav, försvårar för företagen i transportnäringen att kunna anställa personal, anser Luoma.
– Vidare menar vi att en möjlighet att redan på gymnasienivå kunna ta körkortslån, skulle innebära att ungas anställningsbarhet skulle öka, säger han.

Det stora rekryteringsbehovet av yrkesförare skulle därutöver kunna dämpas ytterligare genom att även införa möjlighet till lån för C- och D-körkort, säger Caj Luoma avslutningsvis.

Fotograf
Lena Engstrand
, Transportföretagen

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-17 19:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist CSN Körkort Körkortsbehörighet Körkortslån Luoma Transportföretagen